Diadalmasan állnak a történelmi Magyarország határai ezen a friss Európa térképen!!

Nem csalás, nem ámítás! Ez bizony egy friss térkép! ráadásul igen látványos is… Bevallom, egy kicsit meghatódtam, mikor megláttam… Mutatjuk!

A Twitteren jelent meg az a bámulatos térkép. Eredeti célja az, hogy megmutassa az ezer főnél népesebb európai városokat (piros ponttal megjelölve)…

Már elsőre szemet szúr, hogy egyes országok szinte teljesen egybefüggő piros területből állnak. Ilyen Németország, Olaszország, Dánia, Hollandia, Luxemburg vagy épp Belgium… A ritkábban lakott észak- és kelet-európai területeken (és pl. a magyar Dunántúlon) viszont már sokkal jobban kivehetők az egyes különálló pontocskák.

Ennél viszont sokkal érdekesebb dolgot is láthatunk a térképen!

Bevallom, egy kicsit el is érzékenyültem, mikor végignéztem Közép-Európán… A Kárpátok vonala gyönyörűen és látványosan kirajzolódik!! Még a vak is láthatja: ez a természetes és valódi határvonal, ami tökéletesen megformázza a történelmi Magyarország jellegzetes alakját!!

Ha tetszett, kérlek, ne felejtsd el megosztani!

Üldözték és szigorúan büntették, mégis fennmaradt: 56 humora!

Gondolhatjátok, milyen érzés lehetett ezeket a vicceket elmondani valakinek, miközben bárki lehetett besúgó!! És aki lebukott, azt volt, hogy évekre lecsukták..

 

Bár sokáig szigorúan (akár börtönnel!) büntették a komcsi elnyomásról szóló vicceket, a forradalom csípős humorát nem lehetett kiirtani!!  Ebből válogattunk Nektek:

 

– Mi történt voltaképp 1956. október 23-án a Rádiónál?
– Hát Gerő Ernő megtartotta az előadását, s utána következtek a hozzászólások.

 

A ledöntött szobor talapzatán még napokig ott éktelenkedett Sztálin két ormótlan csizmája. Azonnal megszületett róla a vicc.
– Ki tette ki elsőnek a csizmáit a Mikulásnak?
– Sztálin.

 

– 45 után mikor volt legélesebb az osztályharc hazánkban?
– 1956 októberében, amikor a többiek után az I., II. és III. osztályosok is fegyvert fogtak.

 

– Hogyan köszöntek egymásnak az ismerősök 56 végén és 57 elején?
Októberben: – Hogy vagy?
Novemberben: – Megvagy?
Decemberben: – Te még itt vagy?!
Januárban: – Mondd, te hülye vagy?!

 

– Voltaképpen mi is az a disszidálás?
– A szocializmusból a kapitalizmusba való viszonylag békés átmenet.

 

– Hogy beszél az okos magyar a buta magyarral?
– Telefonon, Bécsből.

 

A viccek Homa János Ez már a kommunizmus, vagy lesz ennél még rosszabb is? internetes viccgyűjteményéből, valamint Katona Imre: A helyzet reménytelen, de nem komoly, Budapest, 1994. kötetéből származnak.

 

Ha tetszett, ne felejtsd el megosztani!
 

Nagy büszkeség!! A Nobel díjas író fennhangon méltatta a magyarokat!

Albert Camus, a Nobel díjas író az 1956-os forradalom első évfordulóján könnyfakasztó beszédet mondott a MAGYAROK tiszteletére.

Albert Camus, a Nobel díjas író az 1956-os forradalom első évfordulóján könnyfakasztó beszédet mondott a MAGYAROK és az 56-os FORRADALOM tiszteletére. Ebből közlünk néhány, szívmelengető részletet!

"… A legázolt, bilincsbe vert Magyarország TÖBBET TETT a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben!!!…

Bár a nyugati demokráciák túl erőtlenek és önzők ahhoz, hogy igazságot szolgáltassanak egy vértanú népnek… Kívánom, hogy a magyarok ne adják fel mindaddig, amíg a kommunista állam össze nem omlik saját hazugságainak súlya alatt!!!..

Az ’56-os forradalmár magyarok … nyomorúságuk… ellenére is nagy ajándékot adtak a világnak: a SZABADSÁGOT, amit ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt VISSZAADTÁK AZ EGÉSZ VILÁGNAK!"

Ha Te is büszke vagy arra, hogy magyarnak születtél, ne felejtsd el megosztani ezt a cikket!

A szent szavai betalálnak mindenkinél, aki büszke a magyarságára!

A tisztánlátóként ismert, sokat szenvedett szent megjósolta a magyarság jövőjét!

A 14 éve szentté avatott Pió atya neve fogalom a katolikusok százmilliói számára! Hihetetlen legendák keringenek a karizmatikus pap képességeiről. Azt mondják, ha valaki beült a gyóntatószékébe, annak nem kellett egyetlen szót sem szólnia…Pió atya annyira ráhangolódott az emberekre, hogy megérezte, mi nyomja a szívüket! Mindig és mindenkin segített!!!

A tisztánlátóként ismert, sokat szenvedett szent ezt írta a magyarokról:

„Magyarország egy olyan kalitka, amelyből egyszer még egy gyönyörű madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dicsőségben lesz részük.

Irigylem a magyarokat, mert általuk nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagyhatalmú őrangyala, mint a magyaroknak, és bizony helyes lenne erősebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”

Mi magyarok, büszkék vagyunk arra, hogy mindig kitartottunk, bármilyen nehéz volt is!! Nagyon jó érzés, hogy Pio atya mindezt jól tudta, és talán jóval többet is látott! Egy olyan jövőt, amiről most álmodni sem mernénk!!?

Ha Te is büszke vagy rá, hogy Szent Pio ilyen szép jövőt jósol a magyarságnak, ne felejtsd el megosztani!

Igazi MAGYAR hazafiak! Ezek voltak az aradi vértanúk utolsó mondatai

Hiába a sok nemzetiség, a különböző társadalmi háttér (volt köztük gróf és szegény sorból jövő is), össze tudtak fogni egy nemes cél érdekében!

Az aradi vértanúk (sok más hazafival együtt) életüket adták a magyar népért, a magyar szabadságért, azért, hogy mi, az utánuk jövő nemzedékek tagjai egy igazságosabb, szabadabb társadalomban élhessünk.

A kivégzett hadvezérek közül csak öt volt magyar nemzetiségű, volt köztük még német, osztrák, örmény, szerb és horvát is.  

Ám hiába a sok nemzetiség, a különböző társadalmi háttér (volt köztük gróf és szegény sorból jövő is), össze tudtak fogni egy nemes cél érdekében!

És lélekben ők is MIND magyarok voltak!

Vegyünk példát róluk mi, mai magyarok is!

Őrizzük meg emlékezetünkben és adjuk tovább legenda szerinti utolsó mondataikat:

Aulich Lajos (1793–1849) honvéd tábornok (német nemzetiségű):

„Szolgáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megértik azt a szolgálatot.”

Damjanich János (1804–1849) honvéd tábornok (szerb nemzetiségű):

„Legyőztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.”

Dessewffy Arisztid (1802–1849) gróf, honvéd tábornok (magyar nemzetiségű):

„Tegnap hősök kellettek, ma mártírok… Így parancsolja ezt hazám szolgálata.”

Kiss Ernő (1799–1849) honvéd altábornagy (örmény nemzetiségű):

„Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.”

Knezić Károly (1808–1849) honvéd tábornok (horvát nemzetiségű):

„Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.”

Láhner György (1795–1849) honvéd tábornok (német nemzetiségű):

„Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.”

Lázár Vilmos (1815–1849) honvéd ezredes (örmény nemzetiségű):

„Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.”

Leiningen-Westerburg Károly (1819–1849) gróf, honvéd tábornok (német nemzetiségű):

„A világ feleszmél majd, ha látja a hóhérok munkáját.”

Nagysándor József (1803–1849) honvéd tábornok (magyar nemzetiségű):

„De rettenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.”

Poeltenberg Ernő (1808–1849) lovag, honvéd tábornok (osztrák nemzetiségű):

„Minket az ellenség dühös bosszúja juttatott ide.”

Schweidel József (1796–1849) honvéd tábornok (magyar nemzetiségű):

„A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.” *

Török Ignác (1795–1849) honvéd tábornok (magyar nemzetiségű):

„Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt szolgáltam.” *

Vécsey Károly (1803-1849) gróf, honvéd tábornok (magyar nemzetiségű):

„Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.”

Add tovább, oszd meg te is, hogy másokhoz is eljusson!

Egy magyar “nyelvtörő”, amitől a külföldieknek leesik az álluk!

Arról, hogy milyen gyönyörű is a mi kis nyelvünk mi sem tanúskodik jobban, mint a többi nemzet elismerése, de ami még ennél is látványosabb, hogy szinte felfoghatatlannak és ijesztően bonyolultnak látják a nyelvtanunkat.

Az egyik világszerte ismert weboldalon pedig hatalmas sikernek örvend egy magyar mondatról szóló poszt.

Közismert, hogy a kínaié mellett a magyaré a föld nemzetei közt a legbonyolultabb nyelv. Az elsőnél a nehézséget leginkább a 3000-4000 írásjegy okozza, a miénkét pedig a nyelvtan, melyet valljuk be, még a magyar anyanyelvűek nagy része sem lát át teljesen sőt, vannak olyan momentumai ami magával hozza a kiismerhetetlenséget.

A világszerte ismert weboldal, a 9gag már régebben megjelentetett egy képet egy magyar nyelvtörőről aminek hatalmas sikere volt.

A kép angol szövege: “Ez a magyarban nyelvtanilag helyes mondat”, ami igaz is, bár sokan megjegyezték, hogy van benne szóismétlés, de ez mindössze stilisztikai hiba, a mondat tényleg nyelvtanilag helyes:

Egy lány megtervezte a magyar Eurót! Láttál már ennél csodálatosabb bankjegyeket?

Egy magyar, igazán tehetséges lány gyönyörűen megtervezte a magyar Euró bankjegyeit! A végén van egy fantasztikus trükk, amitől eláll majd a lélegzeted is! Igazán remek ötlet, és annyira magyar!

Bernát Barbara, tehetséges magyar lány készítette ezeket a gyönyörű bankjegyeket a diplomamunkájához, amelyeken keresztül megálmodta, hogy szerinte milyen lenne a magyar Eurót.

Olyan csodálatosak ezek a rajzok, hogy reméljük, ezeket látjuk majd viszont pár év múlva a bankjegyeken…

Fantasztikusra sikerültek az újragondolt címletek, így nem is csoda, hogy a magyar lány munkáját egyszerűen imádja az internet népe, és rengetegen osztják meg az idővonalukon.

Nagyon szép, átgondolt, illetve letisztult munka. A különböző európai állat- és növényfajokkal díszített bankjegyek egy egészen friss, természetközeli megközelítése az európai fizetőeszköznek.

És a végén egy trükkös csavar: a bakjegyek UV-fény alatt átalakulnak, és mintegy röntgengént felfedik az állatok csontvázát. Zseniális!

Így dolgoztunk a szocializmusban,ha 1990 előtt születtél ,akkor muszáj látnod ezt a videót!

Ikonikus felvétel a szocialista magyar valóságról, olyan poénokkal, amiket azok díjaznak a legjobban, akik megélték az időszakot.

Számos magyar film mesél nekünk a szocialista Magyarországról. Azok, amik nem propagandafilmek, hol leplezett, hol egészen kendőzetlen módon űznek tréfát a rendszerből. 

Ahogy a videóban is hallottuk, az olyan apró finomságok, mint a

"30 perccel a hivatalos munkakezdést követően, a brigád legszorgalmasabb tagja, elkezd dolgozni"

egészen kivételes hangulatot teremtenek. Egyfelől nosztalgiázva gondolunk vissza azokra az időkre, amikor még "nem volt munkanélküliség" és "minden egyszerűbb volt". Másrészt nem lehet, nem észrevenni a párhuzamokat, az akkori és a jelenkori rendszer között…

Sírva röhögős: a legjobb, legviccesebb idézetek magyar gyerekek dolgozataiból

Ez a pár sor is bizonyítja, hogy mi, magyarok már gyerekkorunkban is kiválóan feltaláljuk magunkat, és ha nem is tudunk mindent, legalább csavaros válaszokat adunk a kérdésekre. 

Na igen…. Egy gyerek még nem tudhat mindent. Ha kicsit hiányosak az ismeretek, a diákok olyankor is próbálnak valami okosat írni a dolgozatkérdésekre.

Noha ez nem mindig sikerül, legalább vidám perceket szereznek a tanároknak, és most már nekünk is: 

Egy kis környezetismeret, biológia:

Hogyan keletkeznek a barlangok?

„A víznyelő elnyeli a vizet és ami lerakódik a víz kap okszigént és lepetyeg és pár évenként növekszik és így keletkezik a mészkő barlang.”

Milyen a gyékény gyökérzete?

„Csavargó.”

Milyen betegséget lehet kapni a parlagfűtől?

„Energiát.”

Harmadikosak a csapadékképződésről:

„Ha a hideg levegő összeütközik a meleg levegővel abból lehelet lesz.”

„Ha hajnalban kimegyünk, vizes lesz a papucsunk.”

„A hódara káros, mert feldönti a kocsikat.”

„Csapadékfajta: lisztharmat.”

 

– Nyáron nő a kalapos gomba, télen a kucsmagomba.

– A fecske egy költöző madár olyan, mint a gólya, csak sokkal kisebb és nem hasonlít rá.

 

Egy kis történelem:

– A középkorú lovagok a lovagi tornákon mindig egy hölgyet tűztek maguk elé.

– II. József, a vaskalapos király Mária és Terézia fia volt.

– Barbarosa seregében kitört a pestis, amely elől maga a császár is csak álruhában tudott menekülni.

– Kolombusz háromszor indult útnak, bár a második útján meghalt.

– Szulimánt a szigeti ostromnál megölték, ezért egyelőre felhagyott azzal a szándékával, hogy Magyarországot meghódítsa.

– A kutatók az őshazában megtaláltak az ősmagyarok hátrahagyott részeit.

– A Magna Charta Libertatum kimondta, hogy ugyanazért a bűnért senkit nem lehet kétszer megölni.

– Egyiptom oslakói a múmiák.

– Julius Ceasart a márciusi Idusok ölték meg.

– Lincoln anyja már csecsemő korában meghalt.

– Az éhen halt sereg kitakarodott az országból.

 

Egy kis irodalom:

– A görög ábécé kezdete: alfa, béta, céda…

– Ady Boncza Bertalant vette feleségül.

– A Toldi olyan mű, amelyben a főhőst feldolgozzák.

– A XVIII. századi főurak palotakertjei tele voltak szépen nyírt szökőkutakkal.

– És akkor a költő megírta Szundi két apródja című verset.

Tetszett? Akkor ne felejtsd el megosztani! 

Csodálatos magyar nyelvünk – ki tudod mondani ezeket a nyelvtörőket?

Lássuk, mennyire forog jól a nyelved! Ki tudod mondani ezeket a magyar mondatokat? Poén a végén!

Ki tudod mondani őket hiba nélkül?

1. Fogszakorvos és szájsebész.

2. Mit lopsz küklopsz? Gipsz klipszet lopsz, küklopsz?

3. Moszkvics-slusszkulcs: luxus szükséglet.

4. Rózsaszín sündisznócska uzsis zacskója.

5. A szecsuáni síncsiszoló sínt csiszol Szecsuánban.

6. Lila linóleummal lelinóleumozott Lenin-mauzóleum.

7. Száz sasszem meg száz sasszem az sok száz sasszem.

8. Piros csíkos cinkcsészében cukros csirkecomb

9. Rájár a rájára a rúd: rút arája jó pár órája vár rája.

10. Ede, de bedezodoroztad magadat!

11. Sztreccs strucc cucc.

12. Egy tucat kupac kopasz kukac, meg még egy tucat kupac kopasz kukac, az két tucat kupac kopasz kukac.

13. Meggymag! Szelíd meggymag vagy, vagy vad meggymag vagy?

14. Nem minden fajta tarka-barka szarka farka tarka-barka, csak a tarka-barka szarka farka tarka-barka!

15. Nem minden csacsi csöcse csecse, csak a csecse csöcsű csacsi csöcse csecse, mert ha minden csacsi csecse csöcsű volna, akkor minden csacsi csecse csöcsű csacsi volna.

És most küldd el ezt egy kollégádnak és nézd végig az arcát, ahogy azt hiszi, senki se látja a próbálkozásait! 😉