„Ne hagyjátok Ige nélkül az én drága cigánykáimat!”

Ezt kérte halálos ágyán egy református asszony, aki fivérével öt éven át látogatta a Nógrád megye falvaiban élő roma családokat.

Csaknem egy évtizedbe telt, hogy az elvetett magok kikeljenek, de ma már több településen is rendszeresen tartanak házi bibliaköröket a cigány hívek. Náluk jártak nemrégiben a Károli egyetem cigánymissziós szemináriumának hallgatói, a drégelypalánki útra mi is elkísértük őket.

  Suhai György és felesége, Tímea, a pasaréti református gyülekezet tagjai négy éve szolgálnak a Nógrád megyei falvak cigány lakói között. A legutóbbi kimutatások szerint ez az egyik olyan megye, ahol a leggyorsabban nő a cigány népesség száma. Korábban egy Amerikából visszatelepült magyar testvérpár kezdte meg a szolgálatot itt és az ország több pontján. A romák Sárika maminak és Lala papának szólították őket. „Mi lesz az én drága cigánykáimmal? Ne hagyjátok őket Ige nélkül!" – kérte halálos ágyán egyikük. „Két dologért imádkoztam Istenhez: igazi szeretetért a cigányok iránt és egy csapatért. Mikor félve megemlítettem az ifjúsági csoportban a szolgálati lehetőséget, négyen azonnal vállalkoztak. Azóta csaknem harminc főre ugrott az önkéntesek száma" – meséli Suhai György, aki feleségével Budapestről Diósjenőre költözött, hogy közelebb legyenek a gondozott családokhoz, de kellő távolságban ahhoz, hogy azok saját lábra álljanak a hitéletükben is. Drégelypalánk, Érsekvadkert, Patak, Szirák, Bér és Mátranovák – ezeken a településeken folytat missziót a pasaréti református gyülekezet romamissziós csapata Suhai György vezetésével. Hetente többször is ellátogatnak a roma családokhoz, beszélgetnek velük, bibliaórára hívják őket, korrepetálják a gyerekeket matematikából, gyakorolják velük az írást, olvasást. Sok a sajátos nevelési igényű gyermek, akik olvasási és tanulási nehézségekkel küzdenek. „Mikor elkezdtük a szolgálatot, látszott, hogy a gyerekek nagyon éhesek a szeretetre, törődésre. Sokuknak nincs egy sarok, asztal otthon, ahová leülhetnének megírni a leckét. Épp csak annyi kell, hogy valaki megdicsérje őket, és szárnyakat kapnak" – mondja György felesége, Tímea. A drégelyi részen laknak a romák, a palánki részen a „magyarok". „A legnagyobb küzdelem, hogyan tartsuk egyensúlyban a lelki és szociális segélynyújtást. Sokszor utóbbival lehet megölni a lelki munkát. Vissza is vettünk ebből, inkább abban segítünk, hogy munkához jussanak az emberek, vagy tanfolyamokon vehessenek részt támogatással. Érdekes, hogy a biblaórákra járók közül egyre többen kapnak munkát. A cigányok zöme közmunkából él, vagy a közeli gyárakban, üzemekben dolgozik, illetve idénymunkákat végeznek a nyári hónapokban" – számol be Suhai György. A népnyelv még őrzi a cigány-magyar együttélés sajátosságait. A nem cigány magyarokat parasztoknak nevezik, utalva arra, hogy korábban ők foglalkoztak gazdálkodással. A vetőmagprojektben azonban cigány családok is kezdik kitanulni a földművelést, néhányan állatokat is tartanak. A képen látható kislány a malacoknak aprítja az öreg krumplit. „A cél az, hogy Istennel, egymással és a teremtett világgal való kapcsolatuk rendezése folytán valamennyien saját lábra álljanak, és ne legyen szükség segélyekre" – mondja a misszióvezető. Majd hozzáteszi: azt is megtanulta, hogy van, akin nem lehet vagy nem szabad segíteni, mert nem akar együttműködni, illetve vállalni a felelősséget. Időnként anyagilag is kisegítették a helyi romákat a misszionáriusok, a létszám ennek hatására nőtt a bibliaórán. Amikor ennek véget vetettek, sokan elmaradtak. „Itteni romák is mondták, hogy ne hozzunk ide semmit, csak az Igét. Mióta ez rendszerré vált, újra emelkedni kezdett a létszám." A fiatal házaspár szolgálata előtt öt évvel kezdődött a református romamisszió Nógrádban. Újabb négy év telt el, mire elkezdtek megtérni a gondozott cigányok – számol be Suhai György. „Drámai megtérések tapasztalhatók a romák körében. Volt, aki egyszerűen csak azt érezte hazafelé menet, hogy be kell jönnie a bibliaórára, és hitre jutott. Van, aki ma már a romák között evangelizál velünk együtt. Ha megtérnek, azt az egész világnak tudnia kell. Egyikük a munkahelyére Bibliával a kezében ment be, és elmondta a kollégáinak: most már tudja, miért van a világon." A helyi általános iskola épületében gyűlnek össze a felnőtteknek szóló bibliaórákra a romák. Energikus éneklés, igemagyarázat, bizonyságtételek hangoznak el. „Korábban a csomagokon veszekedtek, most kis túlzással a Biblián. Azért felhívnak, ha nem értenek egy Igét." „Mindig is hívő voltam, de most már ide járok vasárnapi istentiszteletre. A házi bibliaórán is ott vagyok minden héten, ilyenkor valaki felolvas a Szentírásból. Olvasni nem tudok, de ott hallom az Igét. Lelki megnyugvást találok a közösségben, könnyebb érzéssel megyek haza. Jobban oda tudok figyelni a gyerekekre, az unokákra, több szeretetet tudok nyújtani nekik" – számol be Vidák Mária. „A cigánysoron nyilvántartják az emberek, ki tért meg. Ilyen kis faluban az emberek a hívő minden egyes lépését figyelik: ő mikor beszél csúnyán, mikor fog kiborulni vagy mikor csinál már olyat, amivel oda lehet neki szúrni egy kicsit. A házi bibliakörön ezért a felelősségről is szoktunk beszélni. Ha bemegyünk egy boltba, vagy ha sokan ismernek, tisztában kell lennünk vele, hogy mi a gyülekezetünket is képviseljük, ezért ha mi valami rosszat teszünk, az rossz fényt vet a közösségre is." (Virágné Vidák Elizabeth) Kovács Angéla arról számolt be a gyülekezetnek és a vendégeknek, hogy a református hitben ismerte meg, mi a kegyelem. Férjét és egyik gyermekét eltemette, a többit egyedül nevelte fel. „Isten mindig velem volt a nehéz helyzetekben, és mióta megtértem, könnyebben viszem a terheim" – mondja. „Szoktam járni gyermekalkalmakra is, de a felnőtt bibliaórán még többet hallok Istenről” – mondja Vidák Dzsenifer. Otthon a Gedeon Társaság által kiadott kis Újszövetséget olvassa. Dzseni szerint a többi gyerek is közeledik Isten felé. Vidáman énekelnek, imádkoznak most is a felnőttekkel együtt. „Eleinte öt percig sem tudtuk lekötni a gyerekeket a nekik szóló bibliaórán. Mostanában másfél óra után sokszor még kérik, hogy maradjunk még” – mondja Suhainé Tímea. Bibliaiskola is indult romák számára, az ő kérésükre. A roma misszionáriusok képzése olyan férfiak tanítványozásával kezdődött, akik alkalmasak a helyiek összefogására. A havi egyszeri képzésre több mint húszan járnak, elméleti ismeretek mellett missziói gyakorlatra is szert tesznek: hétvégenként ők is látogatják a cigány családokat. „Nem ránk épül ez a misszió, fontos, hogy ők is sajátjuknak érezzék. Egy-két kivétellel nem szükséges, hogy teológiát végezzenek, hogy megtanuljanak héberül, görögül, latinul, de fontos, hogy összefüggő bibliaismerettel rendelkezzenek és bizonyságot tudjanak tenni az evangélium mellett" – állítja Suhai György. A cigányok között végzett szolgálat kimerítő, de lelkileg feltölti őket – állítják a szolgálók. Annak ellenére is, hogy okkult terheltséggel is szembe kell nézni a romamisszióban. „Eleinte óriási súly nehezedett ránk is, de idővel elkezdett eloszlani. Jó érzés úgy odaállni és beszélgetni az okkultizmusba belemélyedt romákkal is, hogy tudom: nagyobb az, aki bennünk van." „A megtért romák között őszinte szeretetközösség van kialakulóban. A cél a vegyes összetételű gyülekezetek létrejötte, de néhány rendbontó miatt erős ellenérzésekkel viseltetnek a falubeliek az egész közösség iránt. Isten a cigányok révén mégis kezdi féltékennyé tenni a nem cigányokat." A romák örülnek a betérő vendégeknek, az őszinte érdeklődésnek. „Mindent el kell fogadni, amit adnak" – hívta fel a teológusok figyelmét Suhai György. Egy pohár víz, egy kávé – hónap vége felé járva nagy szó, ha ennyit is tudnak adni, ám ezt is szívesen megosztják a vendégekkel. „Nem problémamegoldásra, hanem az evangéliumra van szüksége a cigányságnak, és csakis szeretettel lehet hozzájuk közeledni" – állítja Bobok Ágnes ötödéves teológus. A Károli egyetem cigánymissziós szemináriumának hallgatója gyermekkora óta jár romák közé, hiszen szülei egy tanoda pedagógusai. Áldás és kudarc együtt jár a romák közt végzett misszióban – számol be. „A romák mélyen átitatottak a hittel. Ez gyakran babonasággal párosul, de van bennük spirituális hajlam, éhség. Teljes szívvel át tudják élni az evangélium örömét, és szívesen tanulnak. Épp ezért nehéz látni, hogy bár a gyerekek a missziói közegben ügyesek, okosak, remekelnek, az iskolába – ahol már nem ilyen közeg van –, nem tudják magukkal vinni, amit előző délután megtanultak. Vagy hogy szót fogadtak, de másnap már feleselnek. A csüggedésből a sikertörténetek emelik ki a szolgálókat, például az, ha egy roma fiatalról megállapítják, hogy visszamaradott, a kitartó korrepetálás alatt mégis annyit fejlődik, hogy felvételt nyer egy gimnáziumba. A cigánymisszió a pedagógusokat és a lelkészeket is megerősíti a hitben, ez pedig szeretetet, odaszánást ébreszt bennük, hogy folytatni tudják." Nem lehet nem komolyan venni, hogy cigányok élnek körülöttünk – mondja Dani Eszter lelkész, missziói irodavezető, aki kilenc éven át volt missziós lelkész Munkácson és szolgált Kárpátalja-szerte a cigánymisszióban. A lelkészképzésben harmadik alkalommal indult cigánymissziós szeminárium vezetésével. „Kevés olyan lelkész van, aki szolgálata során ne találkozna romákkal. Ha minden helyzetre nem készít is fel a kurzus, de felbátorít és segít, hogy a hittanos gyerekekben ne csak a probléma forrását lássák, hanem a lehetőséget is." „Érték, amikor a gyerekek között kezdünk szolgálni, mert a gyerek a szemefénye a családnak, és sok lelkész vagy szolgáló számára, akik félnek a szülőktől, a gyerek jó belépési pont. De fontos, hogy próbáljuk megcélozni a felnőtteket is, mert sokkal hatékonyabb eredményeket érünk el, ha a gyerek nem ugyanazokba a feszültségekbe megy vissza, hiszen akár hitre is juthatnak a szülei." Sokakban ott van a jó szándék, de túl nagy falat nekik a cigánymisszió – a különböző képzési lehetőségek nekik segítenek. Egyre többen jelentkeznek a cigánymissziós lelkésztovábbképzésre is, vagy élnek a svájci protestáns segélyszervezet, a HEKS meghirdette pályázati lehetőségekkel. „Ezek azért előnyösek, mert nem vállalják át teljesen a missziós projektek költségeit, hanem kisegítik a gyülekezeteket, ösztönözve azt is, hogy a református közösségek magukénak érezzék a szolgálatot. Azzal pedig, hogy feltételül szabják meg cigány felnőttek bevonását a különböző programokba, hidat építenek a roma lakosság és a gyülekezet felé." A Missziói Iroda háttéranyagokkal segíti a gyülekezeteket, de a szolgálathoz elhívott emberekre van szükség Dani Eszter szerint. „Mi Isten álma? Hogyeljöjjön Isten országa a földre. A mi küldetésünk, hogy a képviselőiént annak megvalósulásán dolgozzunk minden eszközzel. Ezért van cigánymisszió is." (Suhai György)
 
Szöveg: Jakus Ágnes Képek: Füle Tamás Az idézett igevers Máté evangéliuma 6. részének 10. verse.
 
 Ne felejtsd el megosztani, ha tetszett! 

Egy “büntetés”, amit a gyorshajtó többször emleget meg, mint a csekket

A keresztyén rendőr épp egy saját gyülekezetéből való gyorshajtó embert fogott meg. Egy embert, aki egy hosszú, fárasztó és zaklatott nap után sietett hazafelé a munkahelyről.

András még egy hosszú pillantást vetett a kilométerórára, mielőtt a villogó rendőrautó előtt lelassított: 120 km/h a kitáblázott 90 helyett. Ez már a negyedik ebben a hónapban, mint oly sokszor máskor is. Hogy lehet, hogy valakit ennyiszer lemeszelnek? Amikor a kocsi lelassított, András lehúzott, de nem teljesen az út szélére; hadd izguljon csak a zsaru a mellette alig fél méterre elhúzó autók miatt. Megállt.

A rendőr kiszállt a kocsijából, és egy mappával a kezében előre jött. József? József a gyülekezetből? Még csak ez kellett! András próbált minél jobban elsüllyedni az ülésben. Ez rosszabb, mint a közelgő büntetés maga. A keresztyén rendőr épp egy saját gyülekezetéből való gyorshajtó embert fogott meg. Egy embert, aki egy hosszú, fárasztó és zaklatott nap után sietett hazafelé a munkahelyről. Szinte kiugrott az autóból, és ment a rendőr felé, akivel minden vasárnap találkozik a gyülekezetben, de eddig még soha nem látta egyenruhában.

– Hát szia, József! Örülök, hogy látlak! Milyen érdekes, hogy itt találkozunk!

– Szervusz, András – semmi mosoly.

– Hú, de szigorúnak látszik a Biztos úr, éppen most kapta el a felebarátját, aki siet haza a feleségéhez és a gyerekeihez.

– Igen, úgy tűnik: elkapta.

– József kissé zavartan felhúzta a szemöldökét.

Jó jel!

– Nagyon húzós és hosszú napom volt ma. Asszem kissé túlléptem a limitet – de csak most az egyszer, he-he! András lefelé sandítva arrébb rúgott egy kavicsot az aszfalton.

– Az asszony finom vacsorát készített, már nagyon vár haza. Érted, mire gondolok?

– Tudom, mire gondolsz. És azt is tudom, hogy már kétes hírnévre tettél szert a körzetünkben az őrsön.

Ajjaj, nem jól áll a dolog, itt az ideje taktikát váltani.

– Mennyit mértél?

– 115-öt. Volnál szíves visszaülni az autóba?

– Várj egy kicsit. Amint megláttalak, én azonnal megnéztem az órát, és épp csak súrolta a 100-at.

A hazugság kegyesnek, célravezetőnek tűnt, és "magától" jött.

– Légy szíves, András, ülj be a kocsiba.

András zavartan bemászott a kocsija ajtaján, és becsapta az ajtót. Bambán bámult előre a műszerfalra. Eltelt egy perc, kettő. Lassan, kelletlenül nyúlt az ablaktekerőhöz, de végül nem tekerte le az ablakot, mert látta, hogy József ír a mappán. Vissza a műszerfalra. Miért nem kérte ez a jogsimat? Bármi történjék is, az tuti, hogy 1-2 hónapig nem ülök ennek az embernek még a környékére sem vasárnap. Eltelt még 2-3 hosszú perc, majd egy kopogás az ablakon. András kinézett balra, József volt az, kezében egy félbehajtott papírdarabbal. A bűnös mintegy 3 centire lehajtotta az ablakot, épp csak annyira, hogy a papír beférjen.

– Köszi!

– András nem nagyon tudta leplezni a gúnyt az arcán és a hangjában. József szó nélkül ment vissza a rendőrautóhoz, András csak nézte a visszapillantóban. Felemelte a papírt: Nnna, nézzük, mennyi. Álljunk csak meg. Ez meg mi? Tréfa? Nem büntetőcédula, az biztos. András olvasni kezdett.

"Kedves András!

Egyszer volt egy kislányom, akit 6 évesen elütött egy autó. Kitalálhatod: egy gyorshajtó. Pénzbírság, 3 hónap a fogházban, és az illető szabad volt; mehetett haza magához szorítani a kislányait, mind a hármat. Nekem csak egy volt, és most várnom kell a mennyországig, amíg újra megláthatom.

Ezerszer próbáltam megbocsátani annak az embernek, és ezerszer gondoltam, hogy meg is tettem. Lehet, hogy így van, de újra és újra meg kell tennem. Most is. Imádkozz értem, és hajts óvatosan: nekem egy kisfiam maradt.

József "

András hátranézett, és látta, hogy a rendőrautó megfordul, és elindul visszafelé az úton. Csak bámult a távolba, amíg a kocsi eltűnt. Szétesve ült a kocsiban 20 percig, aztán beindította a motort, elindult,és lassan, az ÚRhoz bűnbocsánatért esedezve hajtott hazafelé, hogy aztán otthon percekig szorongassa magához meglepett feleségét és gyerekeit. 

Ne ölj! Ne kockáztass! Esélyt se adj rá!

Tetszett?! Ne felejtsd el megosztani!

Főkép: http://www.origo.hu/ 

Miért megy ez a biciklis az út közepén? Nem azért…

Biztos mindannyian találkoztatok már az ilyen biciklissel, aki le nem húzódna, és nem lehet megelőzni a szembe jövő forgalom miatt. Feltartja az embert, és akkor se húzódik le, ha rádudálunk. Nos, az a piros öves biciklis én vagyok.

Autós társaim! Biztos mindannyian találkoztatok már az ilyen biciklissel, aki le nem húzódna, és nem lehet megelőzni a szembe jövő forgalom miatt. Feltartja az embert, és akkor se húzódik le, ha rádudálunk. Nos, az a piros öves biciklis én vagyok. Megmondom miért szabálytalankodok: Azért mert előtte már három autós előzte meg a kislányt életveszélyesen, a szembe jövő forgalom miatt sávon belül, 30 centis oldaltávolsággal. Mellesleg ez nem csak veszélyes, de szerintem szabálysértés is. Biztos nem akarsz te se gyilkos lenni, de talán nem tudod hogy miért lenne szabálytalan a szűk, sávon belüli előzés.

KRESZ azt mondja, az előzést csak akkor szabad elkezdeni, ha azt a megelőzni kívánt jármű vezetőjének zavarása nélkül be tudod fejezni. Mi a zavarás? Ha a másik jármű vezetőjét megijeszted, figyelmét nagy mértékben elvonod. Nos, ha fél méterrel mégy el kilencvennel egy biciklis mellett, azzal bizony zavarod. A magyar bíróóság állásfoglalása, hogy 1 MÉTER oldaltávolságon belül minősül zavarónak a biciklis előzése. Légy szíves ennek figyelembe vételével előzni, amikor mi biciklizünk, cserébe megígérem, hogy én is biztonságosan előzöm majd autóval a te gyermekeidet! Köszönöm szépen hogy végigolvastad! Ha társam vagy a kulturált közlekedésben, kérlek, oszd meg!

Íme az okok, amiért szingli vagyok – levél anyámnak, minden szingli csaj nevében

Először is, Kedves Anya: tudom, hogy nehéz elfogadni, hogy még mindig egyedülálló vagyok, abban a korban, amikor te már rég a házasság felé eveztél, de ahogy a dolgok mennek, elképzelhető, hogy hosszútávon is az maradok.

Sajnálattal kell közölnöm, hogy randizás már nem olyan ám, mint régen. Sőt, már pasik sem olyanok, mint régen! Az sms-ben szakítás megszokott dolog, és az is, hogy előbb van a szex, mint a vacsora, ha egyáltalán van vacsora. Tudom, mit gondolsz, hogy utálom és semmibe veszem a férfiakat, túl nyers vagyok, túl makacs, túl feminista. Úgy képzeled, hogy hegyekben állnak a megfelelő férfiak, és én vagyok az, aki elüldözi őket a csípős megjegyzéseivel, vad előítéleteivel. Szerinted én nem a megfelelő helyen keresgélek – és erre nap mint nap figyelmeztetsz.

Biztos vagyok benne, hogy léteznek normális férfiak – tudom, hogy léteznek. Ők azok, akik nősek, vagy komoly barátnőjük van, vagy akik cölibátusban élnek szerzetesként Thaiföldön – hidd el nekem, alaposan körbenéztem. Persze az is lehet, hogy nem a férfiakkal van baj, hanem a párkeresési szokásokkal, amiket mi magunk teremtettünk (vagy nevezzük inkább felszedési szokásoknak…). Fogjuk rá a Tinderre, a Facebookra, meg az Instagramra, vagy a tisztelet teljes hiányára, ami már a randizás területét is jellemzi. Fejreállt a világ, túl a 30-on, 40-en is még randizni járunk… A pasik is pontosan tudják: ha nem kapják meg tőled, amit akarnak, megkapják mástól – próbálj csak meg őszinte és méltóságteljes lenni 2015-ben- újabb magányos tévézős este a jutalmad! A te idődben nem volt ekkora a "verseny". A fiúk nem tudtak megnézni a neten, és nem látták, hogy a barátnőd jobb csaj nálad. Te sem deríthetted ki már a személyes találka előtt, hogy a srác egy köcsög, csak néhány randi után jöttél rá. Ő sem dönthette el, hogy a bikinis fotód jobb, mint a valóság, és nem hívhatott fel egy újabb csajt már a randitok közben (!), a mobilján.

A te idődben 11-re már otthon voltál, ma semmi sem történik 11 előtt. Kénytelenek vagyunk este 10 után randizni, és a férfiak pontosan tudják, hogy ez mit jelent. A te idődben nem voltak mobilok sem. Ezek aztán végképp megváltoztattak mindent. Gondolj csak bele: a vezetékesen nem tudták lemondani a randit 5 perccel a találkozó előtt, hiszen már úton voltak!

Most elég egy sms-t dobni két perccel a randi megbeszélt időpontja után (!), és nincs több gond. A te idődben nem volt ennyi íratlan szabály. Nem is tudod, miről beszélek, amíg nem próbálsz társat keresni a közösségi médiában. Fogalmad sincs, milyen, amikor like-okkal, kommentekkel és státuszmódosításokkal lavírozol a kapcsolatok szövevényes rendszerében, nem pedig egyszerű telefonhívással fejezed ki az akaratodat. Az az igazság, nem szolgáltatok jó példával ti sem.

Tudom, hogy ez övön aluli ütés, de nem sikerült bebizonyítanotok, hogy a házasság intézménye működik. Elvált szülők gyerekeként nőttünk fel oly sokan. És ha már a gyerekkornál tartunk: úgy nőttünk fel, hogy azt hisszük, megérdemeljük a legjobbat (kinek a hibája ez?), ezért nekünk semmi sem lehet elég jó. Folyton valami jobbat keresünk – mi vagyunk a „felsőbbrendű" generáció.

Mi nem valakire várunk, hanem az egyetlenre.

A házasság az utolsó dolog a listánkon. Gondolnunk kell a karrierünkre, a barátainkra, és arra a csodálatos életre, amit elképzeltünk magunknak. Könnyen lehet, hogy ezt persze egyedül fogjuk végigélni.. 

Paulo Coelho legjobb gondolatai

A zseniális író legizgalmasabb gondolatai. Neked van kedvenc Coelho-idézeted, amit nem találsz itt?

"Az elkövetkező 365 nap mindegyikén úgy tekintek mindenre és mindenkire, mintha először tenném – különösen az apró dolgokra." (Mintha először tenném) „Tudom, hogy a szerelem olyan, mint a víz, ami áttöri a gátat. Elég, ha egy apró rés keletkezik a gáton, amin át tud szivárogni a víz, és egyszer csak átszakad az egész, és akkor senki nem állhatja útját az áradatnak.” „Magam sem értettem, miért csináltam ezt. Nem tudtam eldönteni, hogy azért beszéltem így, hogy még jobban magamhoz láncoljam, vagy azért, hogy szabadon engedjem.” „Ne féljetek mások lenni, de tanuljátok meg, hogyan kell feltűnés nélkül csinálni.”

„Ezerszer kedvem támadt megfogni a kezét, és ezerszer nem csináltam semmit.” „A "divat" valójában nem más, mint annak a kifejezése: a te világodhoz tartozom. Én is a te hadsereged egyenruháját hordom, ne lőj rám.” „Így szokott lenni a filmekben is: a legutolsó pillanatban, amikor a nő már éppen felszállna a repülőgépre, megjelenik az elkeseredett férfi, megragadja a nőt, megcsókolja, és nem engedi el, miközben a légitársaság alkalmazottai elnézően mosolyognak. Aztán jön a felirat: "Vége", és minden néző tudja, hogy azok ketten most már boldogan élnek, amíg meg nem halnak. "A filmek soha nem mesélik el, mi történik azután" – gondolta, hogy vigasztalja magát. Házasság, egyre kevesebb szex, előkerül a férj szeretőjének első levele, botrány, a férj esküdözik, hogy soha többet, előkerül a második szerető levele, újabb botrány és fenyegetőzés, hogy elválik, de ezúttal a férj nem reagál olyan határozottan, csak annyit mond, hogy szereti.

A harmadik szerelmes levél után a hallgatást választja, úgy tesz, mintha nem tudna róla, mert mi van, ha most azt mondja a férje, hogy már nem szereti, és elmehet? Nem, a filmek nem erről beszélnek. Véget érnek, mielőtt a valóság elkezdődne.”(11 perc) „Most azonban csak romokat láttam. Romokat, amelyeket gyerekkorunkban várakká varázsolt a képzeletünk, romok, amelyek közt annyit játszottunk, s ahol annyiszor kerestem az én kis hercegemet.” „Vannak pillanatok, amikor az élet bizonyos embereket elválaszt egymástól, csak azért, hogy mindketten megértsék, milyen sokat jelentenek egymásnak.” „A bátorság nem azt jelenti, hogy nincs bennünk félelem – hanem azt, hogy nem hagyjuk, hogy megbénítson bennünket.” „Különös, de soha nem jött elő a depresszióm az ilyen felhős, szürke, hideg napokon. Ilyen időben mindig úgy éreztem, hogy a természet összhangban van velem, és a lelkemet tükrözi. Amikor viszont kisütött a nap, a gyerekek kint játszottak az utcán, és mindenki örült a szép időnek, olyankor borzalmasan éreztem magam. Mert micsoda igazságtalanság, hogy ennyi boldogság van a világban, csak nekem nem jut belőle.”(Veronika meg akar halni)

„Senki sem tudja, mi fog történni a következő pillanatban, és mégis, mindenki megy előre, mert bíznak, mert van hitük.”(Brida) „Az élet mindig kivárja a kritikus pillanatokat, hogy akkor teljes ragyogásában mutathassa meg a fényes oldalát.” „Növekszünk, változunk, néha észreveszünk magunkban egy-egy hibát, amit ki kell javítani, nem mindig a legjobb megoldást választjuk, de a megpróbáltatások közepette tovább élünk, létezünk, és igyekszünk szilárdan állni, hogy méltóságot kölcsönözzünk, de nem a falaknak, s nem is a kapuknak és az ablakoknak, hanem annak a belső, üres térnek, ahol imádjuk mindazt, ami számunkra kedves és fontos.” „Ne kérdezd, hogy miért éppen te. Ne kérdezd, hogy mi különös van benned. Nincs benned semmi különös, magamnak sem tudom megmagyarázni. Mégis – íme az élet misztériuma – semmi másra nem tudok gondolni.”(11 perc) „Amikor súlyos érzelmi válságon vagy túl, ne a nehéz pillanatokra emlékezz, hanem arra gondolj, milyen jó, hogy ezt az akadályt is legyőzted.

(…)

Örök életedre vésd az eszedbe a jó dolgokat, amik a nehézségekből születtek. Ezek bizonyítják, hogy erős vagy, és önbizalmat adnak, hogy ezután bármilyen akadályt át tudj ugrani.” „Semmilyen érzelem – például a szerelem- nem öregszik együtt a testtel. Az érzelmek egy olyan világhoz tartoznak, ahol nem létezik sem idő, sem tér, sem határok.” „A szerelem soha nem hozott boldogságot. Éppen ellenkezőleg : szenvedés, harcmező, álmatlan éjszakák, örök bizonytalanság, hogy helyesen cselekszünk-e. Az igazi szerelem eksztázis és gyötrelem elegye.” „Nyugodt szerelem nem létezik. Akivel megtörténik, elveszett. Nem tudok felidézni egyetlen pillanatot sem, Amikor a szerelem nyugalmat hozott volna. Mindig szenvedésekkel és kibírhatatlanul boldog pillanatokkal jár, Végtelen boldogsággal és mélységes szomorúsággal. „ „Sok sebet hordozok, de hordozok magamban olyan pillanatokat is, amelyek soha nem történtek volna meg, ha nem merészkedek túl a határokon.” (Nem vagyok boldog) „Megtehettem volna. Soha nem fogjuk föl igazán az ilyen mondatnak az értelmét. Valójában életünk minden pillanata tartogat valamit, ami megtörténhetne, és mégsem történik meg. Rengeteg mágikus pillanat van, amit nem is veszünk észre, mígnem a sors keze – teljesen váratlanul- megváltoztatja az egész életünket. „(A Piedra folyó partján ültem és sírtam) „A szenvedés abból fakad, hogy elvárjuk, hogy úgy szeressenek minket, ahogy elképzeltük – ahelyett, hogy hagynánk, hogy a szeretet úgy nyilvánuljon meg, ahogy akar: szabadon, zabolátlanul, ereje teljében, vezetve minket, megakadályozva, hogy megálljunk.” (A zahir)

Életünkben sokszor érnek megpróbáltatások bennünket, és mi nem kerülhetjük el őket. De ezeknek is van valamilyen értelmük. Csak akkor értjük meg, miért voltak, amikor már túljutottunk rajtuk.(Az ötödik hegy) Bolond az, aki a saját világában él. Én bolond akarok maradni, és úgy akarom élni a életemet, ahogy megálmodom, nem pedig úgy, ahogy mások elvárják.(Veronika meg akar halni) A szex az öntudat tudatos elvesztése.(11 perc) Két nő lakik bennem: az egyik meg akar ismerni minden kalandot, át akar élni minden örömet és szenvedélyt, a másik viszont hétköznapi életet szeretne, biztonságot, nyugalmat, boldog családot. Én vagyok a háziasszony és a szajha, két lélek egy testben, akik egymás ellen harcolnak.(11 perc) Vannak olyan könyvek, amelyek álmodni hívnak, és vannak olyanok, amelyek megmutatják a valóságot.(11 perc) Ha valaki el akarja mesélni a történetemet, arra fogom kérni, hogy kezdje úgy, ahogyan a tündérmeséket szokás kezdi: Volt egyszer…(11 perc)

paulo-coelho (1)

Életünk minden pillanatában egyik lábunk a tündérmesék földjén, másik lábunk pedig a mélységes szakadék szélén áll.(11 perc) Amit a szem nem lát, a szív azt is érzi.(11 perc) Csak azért zavarja őket a látvány, mert szívesen lennének a helyükben. Ez a botrányok lényege. (11 perc) "A pincében lévő lomok szépen elrendezve álltak, volt értelmük, a múlt részesei voltak, de ugyanakkor teljessé tették a jelen történetét is." (A pince titkai) "Elég, ha megértjük, hogy mindannyian valamilyen célból vagyunk itt, és elég, ha elkötelezzük magunkat ennek a célnak. Ha így teszünk, képesek leszünk nevetni kisebb-nagyobb szenvedéseinken, és félelem nélkül menni előre, abban a biztos tudatban, hogy minden lépésünknek megvan a maga értelme."

"A szerelmet vagy érezzük, vagy nem, és nincs az az erő, ami ki tudná kényszeríteni. Színlelhetjük, hogy szeretünk. Megszokhatjuk a másikat. Egész életünket leélhetjük valakivel kölcsönös megértésben, barátságban, cinkosságban, családot alapíthatunk, szeretkezhetünk minden éjjel, (…) és mégis úgy érezzük, hogy van valami szánalmas üresség az egészben: valami fontos hiányzik." "Az vagy, akinek hiszed magad. Ne ismételgesd folyton, amit a "pozitív gondolko­dás" hívei sulykolnak, hogy "igen, szeretnek, igen, erős vagyok, igen, meg tudom csinálni". Nem kell mondogatnod, hiszen ezt már tudod.

(…)

Ahelyett, hogy megpróbálnád bebizonyítani, hogy jobb vagy, mint gondolod, egyszerűen nevess. Nevess az aggodalmaidon, a bizonytalanságodon. Nézd humorral a gyötrelmeidet. Kezdetben nehéz lesz, de lassanként hozzászoksz." "Egész életemben emlékezni fogok rád, és te is emlékezni fogsz rám. Akárcsak az alkonyatra, az ablakot verő esőre és mindarra, ami mindig a miénk marad, mert soha nem birtokolhatjuk." "Néha csak azért lépünk rá egy útra, mert nem hiszünk benne. Ilyenkor könnyű dolgunk van: csupán be kell bizonyítanunk, hogy ez nem a mi utunk. De aztán amikor a dolgok elindulnak, és az út felfedi magát előttünk, félünk továbbmenni." "Eddig a pillanatig emberek milliói adták már fel. Nem bosszankodnak, nem sírnak, nem csinálnak semmit, csak várják, hogy teljen az idő.

Elvesztették a reagálás képességét. Te viszont szomorú vagy. Ez azt jelzi, hogy még él a lelked." "Nincs rosszabb, mint úgy érezni, hogy senkit nem érdekel, hogy létezünk, hogy senki nem figyel arra, amit mondunk, és hogy a világ tökéletesen működik a mi zavaró jelenlétünk nélkül is." 

Mit mondanak rólad a csillagok? – Csillagjegyek elemzései

Érdekel az asztrológia? Összegyűjtöttük egy helyre a csillagjegyek jellemzőit. A te főnököd, párod, gyermeked melyik csillagjegyben született? Itt egy kulcs… használd!

Nincs másra szükséged, csak tudd meg a csillagjegyét, mi pedig eláruljuk, milyen ember is ő valójában. Saját magad és ismerőseid tulajdonságait is felfedezheted a jellemzések által. Bak (december 21 – január 20.)

 

_0000_bak

A Bak

kulcsszava a megfontoltság. Zokszó nélkül viseli az élet nehézségeit – magában ugyan morog, de nem veszíti el a fejét. Bár tudatosan ritkán provokál veszekedést, sok esetben pusztán megjelenése, elvárásai, környezetéhez való viszonya is ellenállást válthat ki a többiekből. Általában nem engedi elmérgesedni a helyzetet, mindent azonnal tisztáz, és higgadtságával lehűti  a forrófejűeket. Amikor a téli napforduló idején járunk, akkor kapjuk meg a sors karácsonyi ajándékát, a Bak jegy szülötteit. A reménytelenül zord, és sötét napokon, nehezen vesszük észre, hogy innen már egyre hosszabbodnak a nappalok, ahogy a szigorú, és komoly külső mögött nehezen látjuk meg a Bak jegy szülötteinek jó tulajdonságait. Uralkodó bolygójuk a Szaturnusz, felelősségteljes gondolkodással, és tartózkodó viselkedéssel ruházza fel őket. Mindig a csúcsra törnek, és a magasból tévedhetetlenül látják a célt. Megbízhatóságuk, és törvénytiszteletük teszi őket alkalmassá arra, hogy tényleges vezetőkké váljanak. Amilyen időtálló és örök, egy kősziklára épített lovagvár, olyan stabil, és végleges minden, amire Ők időt szánnak. Jól boldogulnak minden olyan területen, amit a hierarchikus rend jellemez, hiszen idővel ők kerülnek ennek a csúcsára. Akinek van képessége mélyre ásni, az megtudhatja, hogy a hideg kőszénből hogyan lesz lassan égő tűz, és a ridegnek látszó Bak szülöttnek milyen melengető a jelenléte. Kardinális földjegy, mely a tizedik házzal áll összhangban, s melyet a Szaturnusz ural. A Bak irányítja a világban elért teljesítmények szükségét. A Bak energiáit a realizmus, a gyakorlatiasság és a forma iránti elkötelezettség jellemzi.

Pozitív tulajdonságok: óvatos, fegyelmezett, anyagiak terén bölcs, humoros és megbízható.

Negatív tulajdonságok: makacsság, rugalmatlanság, igénytelenség és fukarság. Tizedik ház

Kulcsszavai: státusz, teljesítmény, karrier, munka. A tizedik ház a Szaturnuszhoz és a Bakhoz kapcsolódik. Ez a felelős társadalmi integrációnkért. A világi kötelességek, a karrier és a közreműködés szükségének helye ez.

Vízöntő (január 21 – február 18.) _0007_vizonto

A Vízöntő kulcsszava az emberszeretet. Könnyen ideges lesz, pedig képes kívülállóként szemlélni azokat az eseményeket is, amelyek rá nézve kellemetlenek, vagy személyét közvetlenül érintik. Rendszerint nem nagy dolgok miatt keveredik vitába – az apró butaságok, az emberi értetlenség, gyarlóság hozzák ki sodrából. A veszekedést nem hárítja el, de utána szégyelli, hogy elvesztette a fejét. Szikrázó hófehér csillogás jellemzi azt a néhány napsütéses órát, amiben részünk lehet, és a farsangi bolondozások színes kavalkádja enyhíti a dermedt éjszakát, akkor, amikor a Nap, a Vízöntő jegyében jár. Az érzelemmentes, tiszta logika, jellemzi leginkább a Vízöntő jegy szülötteit, akiknek látszat ridegsége éppen olyan gyorsan elolvad egy kis melegségre, mint a fákon csüngő jégcsapok. Az igazság bajnokai ők, akik kitartóan keresik a leghosszabb éjszakákon is a szellem világosságát. Uralkodó bolygójuk az Uránusz, kísérletező kedvüket, meghökkentő ötleteiket, penge éles nyelvüket, forradalmár természetüket hangsúlyozza. Jól boldogulnak a virtuális világban, hiszen szellemi lényként, saját korlátaikon is felül tudnak emelkedni. Másik uralkodójuk a Szaturnusz, tudatosítja bennük, hogy csak a szabályok betartása adja az igazi szabadságot. Rögzített levegőjegy, mely a tizenegyedik házzal áll összhangban, s melyet az Uránusz ural. A Vízöntő irányítja az eredetiség és a társadalmi változások szükségét. A Vízöntő energiáit különcség, lázadás és haladás jellemzi.

Pozitív tulajdonságok: emberséges, a béke és harmónia nagy híve, leleményes és hűséges.

Negatív tulajdonságok: excentrikus, szexuális téren perverz és lázadó. Tizenegyedik ház

Kulcsszavai: barátságok, sokrétű érdeklődési kör, emberszeretet, közszereplés. A tizenegyedik ház az Uránuszhoz és a Vízöntőhöz kapcsolódik. Ez a felelős emberséges voltunkért. Az intuitív gondolkodás, a remények és a társadalmi reformok helye ez.

Halak (február 19 – március 20.) _0003_halak

A Halak kulcsszava a fogékonyság. Érzékeny, könnyen megbántható. Nem szívesen szembesül a problémákkal, inkább szemet huny a kellemetlenségek fölött. Úgy érzi, nincs elég ereje megvédeni magát. Ezért kerüli a vitákat, nem veszekszik. A kritikus helyzetben inkább duzzogva visszavonul,vagy úgy tesz, mintha mi sem történt volna. Sokszor épp ezzel vonja magára párja haragját. A tél utolsó hónapjában már melegszik az idő, és az olvadás mindent latyakossá tesz. Ekkor születnek a Halak jegyűek. Lelkükben úgy áradnak az érzelmek, ahogy a vizek áradnak, zavaros folyamukban, hihetetlen dolgokat magukkal sodorva. Uralkodó bolygójuk a Neptunusz, jó megérzéseket ajándékoz nekik, hiszen bepillanthatnak a kollektív tudatalattiba, a múltba és jövőbe egyaránt. Ezért éppen a materiális valóságban válnak bizonytalanná. Másik uruk Jupiter, segít nekik abban, hogy szerencsésen megússzák a bajokat, amiknek nagy részét önmaguk okozzák. Minden területen jól boldogulnak, ahol az érzelmeiket hasznosíthatják. Rendkívüli zenészek, film-fotó művészek kerülnek ki közülük. Jó barátságban vannak a folyadékokkal, a tengeri hajózástól, az élvezeti mérgeken át, az illatszerekig. Változó vízjegy, mely a tizenkettedik házzal áll összhangban, s melyet a Neptunusz ural. A Halak irányítja az élet egészével való összekapcsolódás szükségét. A Halak energiáit a részvét, képzelőerő és érzelmesség jellemzi.

Pozitív tulajdonságok: szerény, kedves, érzékeny és együtt érző.

Negatív tulajdonságok: döntésképtelen, gondatlan és titokzatoskodó. Tizenkettedik ház

Kulcsszavai: visszavonultság, rejtett tudatalatti, álmok és félelmek. A tizenkettedik ház a Neptunuszhoz és a Halakhoz kapcsolódik. Ez a felelős transzcendenciánkért. A spirituális értékek, a kollektív tudattalan helye ez.

Kos (március 21- április 19.) _0011_kos

A Kos jellemzésének kulcsszava a magabiztosság. Gyorsan felfortyan, ha ellenállást tapasztal, de ilyenkor is csak ritkán tör ki belőle az indulat. Ha túl élessé válik az összeszólalkozás, inkább visszavonul. Ha mégis visszavág, a gyors lefolyású viták híve. Gyermeki őszinteséggel hisz abban, hogy a félreértések tisztázhatók, és igyekszik elsőként békejobbot nyújtani. Nem haragtartó, nem is bosszúálló. A Kos jegy szülöttei rendkívül lendületes és erőteljes személyek. Tavasszal jönnek a világra, amikor a természet felébred téli álmából, őserővel pattannak ki a rügyek és mindent a kezdetek megnyilvánulni vágyó, heves erői hatnak át. Ennek köszönhető, hogy a Kosok mindig fiatalosak, és tettre készek. Harciasságukat, a jegy, uralkodó bolygójának, a Marsnak köszönhetik, így a sportos egyéniség, még a nőnemű Kosoknál is szembetűnő, igazi amazonra találhatunk bennük. Kedvelik az élénk színeket, személyiségükhöz leginkább a tűz piros, vagy vérvörös illik. A hangsúlyozottan férfias tevékenységekben lelik leginkább örömüket, ahogyan azt az ugyancsak Kos szülött József Attila megírta”tűzoltó leszel, s katona, vadakat terelő juhász…” szívesen forgatnak „fegyvert” ami kés és tű is lehet. Kardinális tűzjegy, mely az első házzal áll összhangban, s melyet a Mars ural. A Kos irányítja a függetlenség iránti vágyat és az öntudatosság fejlesztését. A Kos energiáit e kifejezések jellemezhetik: önmaga által irányított, találékony és energikus. A Kos szülött leginkább hajlamos a lázas, hűléses megbetegedésekre, gyakori alvászavarokra, hajhullásra, kopaszodásra, fejsérülésekre, valamint aranyér bántalmakra.

Színe: piros

Szerencsenapja: kedd

Szerencseszáma: 9

Féme: vas

Köve: ametiszt, rubin

Növénye: rózsa és tüskés bokrok, mohafélék, kaktuszok

Pozitív tulajdonságok: merészek, szórakoztatók, bátrak, jókedvűek és szabadságszeretők.

Negatív tulajdonságok: önzés és szeszélyesség. Első ház

Kulcsszavai: az Én, külsőségesség, modorosság; hogyan látnak mások. Az első ház a Marshoz és a Koshoz kapcsolódik. Ez a felelős azért, hogy hogyan látnak minket mások. A földi környezet, a fizikai testünk, öntudatunk, valamint személyiségünk külső kifejeződésének a helye ez.

Bika (április 20 – május 20.) _0010_bika

A Bika kulcsszava az állandóság. Nehezen lehet kihozni a sodrából, sok mindent elvisel. Csak akkor kezdeményez vitát, ha már tűrhetetlennek érzi a feszültséget. Ha viszont mégis feldühödik, jaj annak, aki útját állja: tör, zúz, nem nézi, mi lesz a tombolás következménye. Amikor kidühöngte magát, megnyugszik, újra kézbe veszi a dolgokat, és a végén még ő igyekszik kiengesztelni a másikat. Aki a Bika jegyében születik, arra inkább a virágba borult tavasz, harmonikus nyugalma jellemző. Ők Vénusz gyermekei, akik mindennél jobban megbecsülik az élet szépségeinek apró örömeit, a földi gyönyörök minden fajtáját élvezik. Szeretnek jókat enni-inni, és nem csak a képzőművészetnek, a zenének, hanem a szerelemnek is kitűnő műértői és művelői. Jól boldogulnak minden olyan területen, ahol alapos munkára, művészi érzékre van szükség. Szívesen pepecselnek az anyag formálásával, legyen szó akár cserépedényekről, akár a textilek öltözékké formálásáról. Jól bánnak a habverővel, mert maguk is nagyon kedvelik az édességeket. Materiális beállítottságuknak köszönhetően, gazdasági területen is jól boldogulnak, így pénzügyi tevékenységekben is megállják a helyüket. Rögzített földjegy, mely a második házzal áll összhangban, s melyet a Vénusz ural. A Bika irányítja a stabilitás és alkotás, produktivitás iránti szükséget.

A Bika energiáit a következők jellemzik: vágy a forma, a földhöz kötöttség, világiasság és a hűség iránt. A Bika szülött hajlamos lehet idegbajokra, a torok- és mellkas megbetegedéseire, és nemibetegségekre. Idősebb korban fennáll a hallásromlás, majd a teljes süketség veszélye is.

Színe: zöld, sárga

Szerencsenapja: péntek

Szerencseszáma: 6

Féme: réz

Köve: zafír, korall, achát

Növénye: százszorszép, spenót, bodza, len

Pozitív tulajdonságok: megbízható, kitartó, tiszteletreméltó és barátságos.

Negatív tulajdonságok: makacsság, birtoklási vágy, a rugalmasság és a lazaság hiánya. Második ház

Kulcsszavai: pénz és anyagi javak, anyagi biztonság. A második ház a Vénuszhoz és a Bikához kapcsolódik. Ez a felelős az anyaghoz és pénzügyi (anyagi) forrásainkhoz fűződő kapcsolatunkért. A személy által értékesnek tartott dolgok, a pénz, a javak és a pénzkeresés képességének a helye ez.

Ikrek (május 21- június 20.) _0005_ikrek

Az Ikrek kulcsszava a kommunikáció. A szavak mestere, könnyen meg tudja győzni környezetét, így ritkán kerül sor vitára. De ha valamivel nem ért egyet, vagy ha valaki megbántotta, kemény vitapartnerré válik: szinte szóhoz sem hagyja jutni a másikat. Mire mondókája végére ér, a másik vagy azért hajlandó kompromisszumra, hogy mielőbb szabaduljon vagy azért, mert már teljesen elpárolgott haragja. Ahogy a heves szelek, és a kiszámíthatatlan időjárás jellemzik a tavasz nyárba fordulását, úgy jellemzi az Ikrek jegy szülötteit is a változékonyság. Kettősségük érdekes és izgalmas személyiséggé teszi őket. Mindig úton vannak, hozzák, viszik a híreket. Mérhetetlen kíváncsiságukat, furfangos elméjüket, uralkodó bolygójuk istenének, Merkúrnak köszönhetik. Mindenhez értenek egy kicsit, ezzel rendkívül művelt ember látszatát kelthetik. Ám tudásuk gyakran felületes, mert nem érnek rá elmélyülni semmilyen témában. Az a legjobb foglalkozása számukra, ahol ezt a változatosság iránti igényüket alaposan kiélhetik. Kitűnő kereskedők, közvetítők, sofőrök, és ügyintézők. Vonzó személyiségüknek kevesen tudnak ellenállni, bár őket a hódítás folyamata jobban izgatja, mint maga az eredmény. Változó levegőjegy, mely a harmadik házzal áll összhangban, s melyet a Merkúr ural. Az Ikrek irányítja a kommunikáció és a másoktól való tanulás iránti szükséget.

Az Ikrek energiáinak jellemzői: a jelenben él, intelligens és váltogatja a nézőpontokat. E jegy szülöttje hajlamos idegrendszeri megbetegedésekre, reumára, valamint tüdő- és légzőszervi problémákra.

Színe: világossárga

Szerencsenapja: szerda

Szerencseszáma: 5

Féme: higany 

Köve: aquamarin, topáz, azálea

Növénye: körömvirág, jázmin, petrezselyem, kömény

Pozitív tulajdonságok: alkalmazkodóképesség, intellektualitás, szellemesség, sokrétűség és magasröptűség.

Negatív tulajdonságok: kiszámíthatatlanság, határozatlanság, idegesség és felszínesség. Harmadik ház

Kulcsszavai: kommunikáció, mentális érdeklődési kör, rokonság. A harmadik ház a Merkúrhoz és az Ikrekhez kapcsolódik. Ez a felelős a környezethez és a mentális tevékenységhez fűződő viszonyunkért. A korai évekre jellemző tanulás, a rokoni kapcsolatok, a kommunikáció és a rövid utazások helye ez.

Rák (június 21-július 20.)

 A Rák kulcsszava az érzékenység. Ha valami nem az ő elképzelése szerint alakul, nem nyugszik, míg ki nem robban a veszekedés. Csakhogy hiába provokál vitát, érveit nem tudja felsorakoztatni, mert a harag és a bosszú vezeti. A keze is könnyen eljár. Egyébként mártírszerepet magára öltve a végletekig élezi a háborúskodást. Hajlamos az önsajnálatra, képes akár évekig elkerülni azt, akire haragszik. A Rák jegy szülötteit a mély érzések jellemzik leginkább. Az a gondoskodó, anyáskodó szeretet, ami belőlük árad, a hazaérkezés hangulatát árasztja. Még a férfiakban is fellelhető, ez a végtelen gyengédség, és tyúkanyóként képesek gondoskodni szeretteiktől. Uralkodójuk a Hold, álmodozásra és az emlékezésre hajlamosítja őket. Minden vendéget azonnal étellel kínálnak, ragaszkodnak a múlt ereklyéihez, imádnak gyűjtögetni, különösen olyan tárgyakat, fényképeket, aminek története van. Ám súlyosan téved, aki azt hiszi, hogy a jegy szülöttében egy könnyen kihasználható puhányra akadt. Egy olasz matróna sem védelmezheti különbül a családi fészket, mint ők, és a szavuk ugyan úgy szentírás kell, hogy legyen, különben megtapasztalható, hogy a szeretettel is milyen hatásosan lehet zsarolni. Kardinális vízjegy, mely a negyedik házzal áll összhangban, s melyet a Hold ural. A Rák irányítja az érzelmi biztonság és szeretet adásának és kapásának szükségét. A Rák energiáit harmónia, emberszeretet és gondoskodás jellemzi. A Rák havában született ember hajlamos az emésztőrendszeri megbetegedésekre, nők esetében nőgyógyászati problémákra, valamint daganatos megbetegedésekre.

Színe: szürke, halványlila, világoszöld

Szerencsenapja: hétfő

Szerencseszáma: 2, 7

Féme: ezüst

Köve: smaragd, gyöngy, hegyi kristály

Növénye: mogyoró, mák, liliom, uborka, nád

Pozitív tulajdonságok: melegszívű, gyengéd, érzékeny, s jó szülői ösztönei vannak, miközben anyagi téren körültekintő.

Negatív tulajdonságok: hiperaktív, túlzottan érzékeny és érzelmes lény. Negyedik ház

Kulcsszavai: otthon, család, érzelmi biztonság. A negyedik ház a Holdhoz és a Rákhoz kapcsolódik. Ez a felelős az otthonhoz, a családhoz fűződő kapcsolatunkért, és bármilyen alapok lerakásáért. Fizikai és érzelmi biztonságunk, valamint az élethez való viszonyulásunk helye ez.

Oroszlán (július 21 – augusztus 20.) _0008_oroszlan

Az Oroszlán kulcsszava a hatalom. A vita méltatlan hozzá, ezért  nagyvonalúan átsiklik sok minden fölött. Elmondja, mivel elégedetlen, ezzel részéről minden rendben. A másik véleménye nem érdekli. Csak akkor száll vitába, ha önérzetében sértik meg. Akkor viszont nem ismert tréfát, ordít, mint aki megveszett. Miután kikiabálta magát, könnyen lehiggad. De olykor a tettlegességtől sem riad vissza. Amikor tombol a nyár, és a hevesen perzsel a hőség, akkor születnek az Oroszlán jegyűek. Ahogy uralkodójuk, a Nap, ők is beragyogják a helyet, ahová csak belépnek. Erőteljes felsőtestük, és pompázatos hajkoronájuk fenséges megjelenést biztosít, ami azonnali tiszteletet parancsol. Méltóságteljesen lassú mozgásuk, jól érzékelteti erejüket. Kreativitásuk vállalkozó szellemükben éppen úgy megnyilvánul, mint a művészetekben. Szeretik a kényelmet, a nagyszabású, luxust sugalló dolgokat. A csillogás, természetes része életüknek, jár nekik, hogy mindenből a legjobbat kapják. Jól érzik magukat olyan területeken, ahol reprezentálni kell, a protokoll nagymesterei lehetnek. Ha megkapják az elvárt hódolatot és csodálatot, akkor képesek azonnal játékos, doromboló kiscicává változni. Rögzített tűzjegy, mely az ötödik házzal áll összhangban, s melyet a Nap ural. Az Oroszlán irányítja az önkifejezés iránti szükséget. Az Oroszlán energiáit az inspiráció, az önmegvalósítás és a dinamizmus jellemzi. E jegy szülöttje hajlamos a szembetegségekre, szívbajokra, vérkeringési zavarokra.

Színe: sárga

Szerencsenapja: vasárnap

Szerencseszáma: 1, 4

Féme: arany

Köve: rubin, gyémánt, jáspis

Növénye: pünkösdi rózsa, kankalin, krizantém, kamilla, napraforgó

Pozitív tulajdonságok: önbizalom, nagylelkűség, vezetői vonások és pompa.

Negatív tulajdonságok: feltűnősködés, arrogancia és hataloméhség. Ötödik ház

Kulcsszavai: kreativitás, kockázatok, élvezetek, gyermekek, szerelmi ügyek. Az ötödik ház a Naphoz és az Oroszlánhoz kapcsolódik. Ez a felelős kreatív önkifejeződésünkért. A gyermekek, az öröm, az élvezet és a szerelmi ügyek helye ez.

Szűz (augusztus 21 – szeptember 20.)

 A Szűz kulcsszava a kritika. Ritkán fojtja el indulatait, körülötte gyakori a veszekedés. És bizony kemény vitapartner! Éles kritikája szinte mindig elevenbe talál, s a másik gyenge pontjára is rátapint. Egy-egy vita során hajlamos összes korábbi sérelmét felhánytorgatni. A veszekedésből mindig ő kerül ki „győztesen”, a másik ugyanis inkább elmenekül, csak szabaduljon szorult helyzetéből. A nyár utolsó hónapjának szülöttei a Szüzek. Olyan dolgosak, mint a bőséges aratásra készülő földművesek. Uralkodó bolygójuk istene, Merkúr, jó kézügyességgel, és pengeéles nyelvvel ajándékozza meg őket, így nem csak materiális síkon, de szellemiekben is bőségesen van mit aratniuk. A természet gyermekei ők, akik jól értik a gyógynövények használatát, és tudják, hogy a szorgos méhek milyen kincseket rejtenek kaptáraikban. Alázatuk a föld minden teremtménye iránt megnyilvánul, szerényen és szorgalmasan tevékenykednek azért, hogy hasznára legyenek a világnak, és gyógyírt nyújtsanak a szenvedőknek.  Kritikai érzéküknek köszönhetően, nem ámítja el őket a látszat csillogás, rendkívüli eszességükkel, analizáló képességükkel olyan feladatokat is képesek ellátni, ami másoktól túl nagy odafigyelést követelne. Változó földjegy, mely a hatodik házzal áll összhangban, s melyet a Merkúr ural. A Szűz irányítja a hatékony működés szükségét. A Szűz energiáit az elemzés, a szervezettség és a lelkiismeretesség jellemzi. A Szűz havában született ember hajlamos az idegösszeomlásra, elmebajra, neurotikus problémákra, valamint emésztő- és bélrendszeri betegségekre.

Színe: barna, fehér

Szerencsenapja: szerda

Szerencseszáma: 5

Féme: higany

Köve: topáz, smaragd, karneol 

Növénye: páfrány, szeder, alma, saláta, árpa, búza, rozs

Pozitív tulajdonságok: elemző, tudományos, logikus, mértékletes és aprólékos.

Negatív tulajdonságok: túlzottan kritikus, kötekedő, szőrszálhasogató, finomkodó és modoros. Hatodik ház

Kulcsszavai: egészség, szolgálat, kötelesség. A hatodik ház a Merkúrhoz és a Szűzhöz kapcsolódik. Ez a felelős személyes integrációnkért és fejlődésünkért. A munka, a szolgálat, az egészség és a krízis révén történő tanulás helye ez.

Mérleg (szeptember 21 – október 20.) _0006_merleg

A Mérleg kulcsszava a harmónia. Igazi békebíró, nem szereti a veszekedést. De csak akkor működik diplomáciai érzéke, ha mások ügyében kell eljárnia. Ha saját dolgáról van szó, könnyű kibillenteni egyensúlyából. Ilyenkor csak fújja a magáét, aztán visszavonul, és kivárja, míg a másik lehiggad. Később úgy adja elő a történteket, mintha mindenben neki lett volna igaza, s megnyerte volna a csatát. Vénusz Istennő oltalma alatt állnak a Mérleg jegy szülöttei is. Nekik a szépség, és harmónia iránti igény mellett, a diplomáciai készséget, és a jó kapcsolatteremtés képességét is odaajándékozta. Imádják a nyüzsgő társaságot, a jókedvet, és a vidám fecsegést, mintha mindig egy napsütötte hegy oldalán tartana a szüreti mulatság. Szépségükkel, bájukkal és kedvességükkel kivívják maguknak azt az odafigyelést, amire vágynak, és igyekeznek minden elvárásnak megfelelni. Sokan döntésképtelennek tartják őket, de ez félreértés. Évszakkezdő jegyben születtek, így jól tudják, hogy mit akarnak, de képességük van arra, hogy másokkal mondassák ki véleményüket, amivel aztán kedvesen egyetérthetnek. Vonzódnak a luxushoz, és a hírességekhez, egy-egy csillogó réztárgy éppen olyan örömet okozhat nekik, mint az arany. Kardinális levegőjegy, mely a hetedik házzal áll összhangban, s melyet a Vénusz ural. A Mérleg irányítja az egyensúlyteremtés szükségét a kapcsolatokban. A Mérleg energiáit az együttműködés, a békeszeretet és a báj, sárm jellemzi. A Mérleg jegyében született ember hajlamos a nemibetegségekre, ideg- és elmebajokra.

Színe: sárga, világoszöld, kék

Szerencsenapja: péntek

Szerencseszáma: 6

Féme: sárgaréz

Köve: gyémánt, zafír, márvány

Növénye: orgona, gyöngyvirág, orchidea, tulipán, citrom, zsálya

Pozitív tulajdonságok: kellemes társaság, romantikus, könnyű vele kijönni, barátságos és diplomatikus.

Negatív tulajdonságok: flörtölős, csélcsap és határozatlan. Hetedik ház

Kulcsszavai: házasság, szerelem, partner, szoros kapcsolatok. A hetedik ház a Vénuszhoz és a Mérleghez kapcsolódik. Ez a felelős személyes kapcsolatainkért. Intimitás, házasság, szoros baráti kapcsolatok, valamint társadalmi és intellektuális cselekvések kezdeményezésének a helye ez.

Skorpió (október 21 – november 20.) _0004_skorpio

A Skorpió kulcsszava az intenzitás. Nehéz kihozni a sodrából, felülemelkedik a kicsinyes vitákon. Ám ha valaki önérzetében sérti meg, akkor annak vége. Nem kiabál, nem veszekszik – vitriolos szavakkal végzi ki a másikat. De nem elégszik meg ennyivel, előbb-utóbb méltó bosszút áll az őt ért sérelmekért. Előfordulhat, hogy szavainak öklével ad nyomatékot, sőt, erős felindulásában gyilkolni is képes. Csillagjegyük ábrája is a Skorpiók rossz hírét erősíti, hiszen mérges fullánkjuktól mindenki tart egy kicsit. Nagy bosszúállónak hiszik őket, pedig csak arról van szó, hogy nem felejtenek. Ám nem csak a sérelmeiket képesek évekig dédelgetni, de a jótevőikről sem feledkeznek meg. Akkor születnek, amikor az ősz, halálhozó hangulata nyomódik az emberek lelkére, és sokan megfeledkeznek az elmúlás szép következményéről, az újjászületésről. Erre a folytonos megújulásra leginkább a Skorpió jegy szülötte képes, aki a pokol legmélyebb bugyrából képes a mennyekig szárnyalni, oda-vissza. A lelki mélységeket senki nem éli meg olyan intenzíven, mint ők. Uralkodó bolygójuk istenétől, a Marstól kapják az erőt, hogy megvédjék sérülékeny lelküket, és Hádész/Plútótól az elmélyülés képességét. Rögzített vízjegy, mely a nyolcadik házzal áll összhangban, s melyet a Plútó és a Mars ural. A Skorpió irányítja a mély elköteleződés iránti szükséget. A Skorpió energiáit intenzitás, átalakulóképesség és mélység jellemzi. A Skorpió havában született ember hajlamos hólyag, végbél, prosztata, méh, petefészek megbetegedésekre.

Színe: piros

Szerencsenapja: kedd

Szerencseszáma: 9, 0

Féme: mágnes, vas

Köve: topáz, ametiszt

Növénye: tölgy, juharfa, málna, bab, bazsalikom

Pozitív tulajdonságok: eltökéltség, szorgalom, báj, sárm, kifinomultság és céltudatosság.

Negatív tulajdonságok: bosszúvágyó, féltékeny, rugalmatlan és túlzottan is magába forduló. Nyolcadik ház

Kulcsszavai: mások javai, örökség, másokkal megosztott érzések, életerő; születés, szex, halál, halál utáni élet. A nyolcadik ház a Plútóhoz és a Skorpióhoz kapcsolódik. Ez a felelős átalakulásunkért. A szexualitás, a mély tapasztalatok és a születés-halál-újjászületés helye ez.

Nyilas (november 21 – december 20.) woo1226_6

A Nyilas kulcsszava a nyitottság. Hisz a békés megoldások lehetőségében, nemigen lehet kihozni a sodrából. A külső szemlélő felületesnek, nemtörődömnek látja, akit még megsérteni sem lehet. Valójában megpróbálja filozofikusan szemlélni a dolgokat. Az igazságtalanság miatt azonban képes kikelni magából. Ilyenkor érveit hangos szóval támasztja alá, és boldog, ha „rendet teremthet”. Ami után a termést már betakarítottuk, a tüzelőt begyűjtöttük, és halottainkról is megemlékeztünk, elérkezik az ünnepváró, adventi időszak. A Nyilas jegy szülöttei akkor látják meg a napvilágot, amikor a munkák befejeztével, van időnk tanulni, erkölcsi, politikai kérdésekkel foglalkozni. Ők a zodiákus bölcs tanítói, akik mindig találnak alkalmat tudásuk megosztására. Szeretik a vidám társaságot, és az őszi vadászatok utáni lakomákat. Szeretetre méltó jókedvük másokra is könnyen átragad. Tüzes természetük gyakran sodorja őket vad kalandokba, de uralkodó bolygójuk istene Jupiter, mindig segít, hogy a legnagyobb szerencsével jussnak túl a veszélyeken. Ahogy csillagképük ábrája a félig ember, félig ló, Kentaur, ők is magukban hordozzák a kettősséget. Az ég felé suhanó nyílvesszővel, együtt törnek szellemi magasságokba, és izmos hátsó felük állati szenvedélyével keresik az erotikus élményeket. Változó tűzjegy, mely a kilencedik házzal áll összhangban, s melyet a Jupiter ural. A Nyilas irányítja a tudás és az emlékezés szükségét. A Nyilas energiáit a nyitottság, nagylelkűség és tágasság jellemzi. A Nyilas jegyében született ember hajlamos balesetek elszenvedésére, a medencecsontok megbetegedésére, reumára.

Színe: kék, mályva

Szerencsenapja: csütörtök

Szerencseszáma: 3

Féme: ón

Köve: türkiz

Növénye: szegfű, begónia, mályva, menta

Pozitív tulajdonságok: rugalmas, szabadságszerető, vidám, fiatalos, előítéletmentes, társaságkedvelő, őszinte és barátságos.

Negatív tulajdonságok: tapintatlan, felelőtlen, és nem képes befejezni, amit elkezd. Kilencedik ház

Kulcsszavai: utazás, igazság, filozófia. A kilencedik ház a Jupiterhez és a Nyilashoz kapcsolódik. Ez a felelős tudatunk kitágulásáért. A felsőfokú képzés, erkölcsiség, spirituális transzcendencia, a kollektív elme és vallás helye ez.

Így tudd meg, mi voltál előző életedben

Utazz előző életedbe az alábbi egyszerű módszerrel, amit egyedül is ki tudsz próbálni: íme az előzőélet-folyosó!

A tudatalattid, akárcsak egy krónika, megőrzi a múltadban történt eseményeket és emlékeket, amelyeket ellazult transzállapotban elő lehet hívni, akár szakember segítsége nélkül is. Ha kíváncsi vagy valamelyik korábbi életedre, akkor próbáld ki az előzőélet-folyosójának technikáját.  

Így kezdj neki

Helyezkedj el kényelmesen, vízszintes helyzetben úgy, hogy a két lábad ne keresztezze egymást, a kezedet pedig pihentesd magad mellett. Miközben egyre jobban ellazulsz, lélegezz mélyeket – jó néhányszor mélyen szívd be, majd fújd ki a levegőt. Miközben minden aktív gondolattól megtisztítod az elmédet, alakíts ki egy lassú, ritmusos légzési tempót, majd kezdj el visszaszámolni a transzállapotba lépésig.

Az előzőélet-folyosó

Képzelj el és láss magad előtt egy fényesen megvilágított folyosót, és lásd, amint hosszan a távolba nyúlik. Bármilyen anyagú, színű és formájú lehet. Lehet például kőből, márványból vagy akár aranyból is. A legvadabb színektől a szelíd pasztellárnyalatokig bármilyenre festheted. A folyosó oldalfalain ajtókat fogsz látni, egyet-egyet minden előző életedhez. Ha ez az életed az első, akkor nem lesznek oldalajtók. Ha azonban már sok életet leéltél, akkor természetesen sok-sok ajtót fogsz látni.

Mindegyik ajtó mögött egy-egy előző élet található – a folyosó bejáratához legközelebb vannak a legutóbbi életeid, ettől távolodva egyre korábbi életeket találsz. A választásod szerinti ajtót kinyitva az adott élet olyan eseményeit élheted át, amelyek éppen most jelentőséggel bírnak számodra. A folyosóra lépve válaszd ki azt az ajtót, amelyik abban a pillanatban különösen nagy hatást tesz rád. Szinte mindig ez az az ajtó, amelyik először magára vonja a figyelmet, vagy amelyik a legfényesebb a többi között. Az ajtó elé érve elhatározhatod, hogy kinyitod, és a küszöbről nézed meg, mit képvisel az az életed, de be is léphetsz rajta, és aktív részesévé válhatsz annak az előző életnek.  

Többféle nézőpont

Az általad választott előző életet megtapasztalva – akár a küszöbről, nézőként, akár az ajtón belülről, résztvevőként – tetszés szerint állíthatod a tudatosságod nézőkéjét előre vagy hátra, aszerint, hogy annak az életnek mekkora részét és milyen részletesen szeretnéd megélni. Ha előbbre szeretnéd állítani a nézőpontodat, számolj előre: egy, kettő, három, ha hátrébb, akkor pedig számolj visszafelé: három, kettő, egy.  

Rezgésterápia és előző élet

A rezgésterápia is segíthet abban, hogy fény deríts előző életeidre. Nézd meg, hogyan! Egy módszer, amivel belenézhetsz előző életeidbe – Rezgésterápia Az ősidők óta használt hangtálakat, gongokat többféleképpen lehet alkalmazni. Nem csak gyógyításra, hanem karmikus események feltárására is kiválóak. Amint egy adott előző élet regressziójával végeztél, egyszerűen lépj ki belőle azzal, hogy visszamész a folyosóra, és becsukod magad mögött az ajtót. Lehet, hogy most szeretnél megnézni még egy előző életet egy másik életbe vezető ajtón keresztül. Ahhoz, hogy a lehető legjobban fel tudd majd idézni a regressziós élményt, azt javasoljuk, kettőnél több előző életet ne nézz meg egyetlen regressziós folyamat alatt.  

Hagyd el a folyosót!

Az előzőélet-folyosóról úgy tudsz kilépni, hogy engedélyt adsz magadnak a korábban átélt gyermekkori helyzetbe, onnan pedig a jelenbe való visszatérésre. Amikor visszatérsz a jelenbe, de a transzállapotból még nem léptél ki, erősítsd meg, hogy sikeresen és az éppen szükséges részletességgel fel tudod majd idézni a regressziós élményt, és teljességében meg fogod érteni a jelentőségét. A transzállapotnak úgy vethetsz véget, hogy lassan elszámolsz egytől ötig, közbevetve, hogy a végére éber leszel, és jól érzed magad. Ötre nyisd ki a szemed, és szánj pár percet az élmény átgondolására.

Cikkünk megírásában Joe H. Slate és Carl Llewellyn Weschecke Ajtó előző és jövőbeli életeinkbe – Az önhipnózis gyakorlati alkalmazása című könyv segített, mely a Bioenergetic Kiadó gondozásában jelent meg.

Böjte Csaba – tényleg olyan rossz az életünk?

Böjte Csaba gondolatai szembesítenek azzal, hogy mennyire jó dolgunk is van igazából…

"Igen, folyamatos félrevert harangok mellett nem lehet családot alapítani, munkát vállalni, gyereket szülni. Abba kellene hagyjuk az állandó pánikolást, nyafogást, siránkozást és merjük kimondani a gyerekeink, fiataljaink előtt, hogy ennyi cipőnk, ruhánk soha nem volt, és őseinknek sem volt az elmúlt ezer év alatt, és azt is mondjuk el, hogy ilyen mennyiségű élelmiszer, információ, luxuscikk soha nem volt még a Kárpát-medencében. Nehéz a magyar ember sorsa?

Igen, vagy 10-20 kilóval átlagban valóban nehezebb a kelleténél, és ezért kell fogyókúrázzunk. Ennyi kövér ember, megműveletlen föld, leszüreteletlen almafa, megkapálatlan szőlőtőke soha nem volt itt a Kárpát-medencében! Egy kedves vállalkozó itt Székelyföldön 15 év alatt egy kis csodát teremtett, van neki panziója, sípályája és főleg sok-sok vendége.

Egy nap felhívott szomorúan, hogy nagyra nőtt fia összepakolt és elment Amerikába… Leültünk beszélgetni és én megkérdeztem őszintén: Mit gondolsz, ezt amit itt 15 év alatt megálmodtál, felépítettél, más országban ezt el tudtad volna érni? Saját szájával mondta ki, hogy nem. Hát akkor miért kell nap mind nap azt mondani, hogy itt Erdélyben nem lehet eredményesen dolgozni, meg nem is érdemes, mert úgyis minden hiába, meg stb., stb. 

Ha a gyerekeid nap mind nap csak azt hallják, hogy nehéz, hogy nem éri meg, akkor miért ne mennének el a mi "rossz" világunkból?? Barátom némán hallgatott, láttam, hogy érti azt amiről beszélünk. Végül is ő űzte el, a problémák folyamatos felemlegetésével magától, szépen fejlődő vállalkozásától a gyermekét. Így igaz, de gond egy szál sincs – mondtam neki – most te kell vissza is édesgessed a fiadat!

Ha felhívod, ha írsz neki mindig mondd el, hogy mennyi vendég volt, hogy ma hányan lovagoltak és hogy mennyi állatot tudtál értékesíteni a saját tehéncsordádból. Nem kell bölcselkedni, valótlan dolgokkal hencegni, csak az igazat mondd ki, de azt újból és újból örömmel mondd el, mert a te örömödnek, bizakodásodnak teremtő ereje van!! Használt a gyógymód – a fiatalember, mint szakács hazajött és vezeti apja konyháját.Böjte Csaba.

A félelem, a szorongás, ha csak irreális, még akkor is mindenképp kifejti a maga pusztító hatását. Hogy mennyire így van, elmondok egy kísérletet: a tudósok vettek száz egeret, ötvenet beraktak egy kísérleti terembe, a másik ötvenet egy ugyanolyan terembe zárták. Arra voltak kíváncsiak, hogy a félelem, a szorongás, a stressz mit fog eredményezni az egereknél? Éppen ezért az egyik megfigyelés alatt álló terembe beraktak egy ketrecbe zárt macskát. Így bezárva a macska nem bánthatta az egereket, de a szaga érződött, közben nyávogott, morgott félelmetesen és a kis parányi állatokra ez az irreális félelem is hatással volt.

Abban a teremben, hol nem volt cica, az élet szépen ment a maga medrében, sok-sok kis egérke született, a párok gondoskodtak a parányi utódokról, vígan fejlődött az egérpopuláció. A másik teremben, hol a cica a ketrecben biztosította a stresszt, a félelmet, hiába, hogy egyetlen egeret sem tudott bántani, az egerek nem hoztak kellő mennyiségű utódot, sőt sokszor a megszületett utódokat is megették és azok a kis egerek amelyek életben maradtak, sokkal gyengébben fejlődtek, betegesebbek voltak, sőt mindenféle deviancia gyakrabban előfordult náluk, pl. több volt itt a saját neme iránt vonzó egyed. 

Igen, a félelem, a szorongás, még az irreális, alaptalan félelem is öl, pusztít, megfojtja az áldozatát!! Ezt a gonosz lélek is jól tudja, ezért lengi be világunkat ez a hatalmas nyugtalanság, félelem!! A Gonosz mindig, de mindig a Szentírásban pánikol, ócsárolja a jó Isten által szeretettel teremtett világot. Jézus Krisztus mindig, de mindig vigasztal, biztat, bátorít! Azt kéri újból és újból, hogy ne féljünk, hanem bízzunk benne!!"

Böjte csaba 

Csernus doki a nők szemébe mondja

Csernus Imre kendőzetlenül mondja szemedbe az igazságot! Ha elér az üzenete hozzád, akkor változásokat indíthat el életedben. Olyan változásokat, amik közelebb visznek ahhoz a nőhöz, aki legbelül valójában vagy!

1.”Az első lépés az egyik legfájdalmasabb lépés. A valóság kimondása. “Nem a pasim a felelős azért, hogy engem nem tisztel, mert ez a pasim felelőssége… Az én felelősségem arról szól, hogy én hagytam, hogy ő ne tiszteljen engem.” És ez nagyon kemény mondat.”

2.”Lehet valaki kikent-kifent liba, lehet rajta akár másfél milla értékű ruha, a szememben akkor sem lesz jó nő, hanem csak egy görcs, aki hol ezzel, hol azzal, hol amazzal virít. Egy darab hús. Egy darab hús, ami megöregszik.”

3.”Az élet mindig benyújtja a számlát. Mindenki azt kapja vissza az élettől, amilyen előjelű energiát belefektetett. Ha döntően negatívat, kevélységet, fösvénységet, bujaságot, irigységet, torkosságot, haragot, jóra való restséget – akkor ennek megfelelő lesz a vég is. Ezek nem pici, bagatellizálható sztorik, hanem nagyon súlyos gyilkolások.”

4.”Nem a késéssel van gond, a rohanó világban akármi történhet, balesettől kezdve addig, hogy tíz perccel a munkaidő vége előtt a főnök a kezembe nyom egy papírt, amit sürgősen el kell intézni, de ott van egy telefon, egy szimpla sms… Ez előfordulhat egyszer-kétszer, de ha a nő rendszeresen késik, ez azt jelenti, hogy szarik a partner fejére, mert ő ezt is megteheti!”

5.”Az első csók azért is fontos, mert ha akkor kölcsönös elolvadás van, az bizony fontos jele annak, hogy valami mély érzés kezd kialakulni. Legalábbis azt vettem észre, ha a csók nagyon jó valakivel, akkor általában a szex is nagyon jó lesz. Ha a csókolózás nem szabadít fel tüzet, akkor, sajnos, a szex sem fog. Vannak nagyon finom intő jelek, amelyeken a legtöbb ember átsiklik.”

6.”Ha önmagunknak nem merjük megadni azt, amire szükségünk van, másoktól nem fogjuk megkapni, csak erőszakkal megszerezni. A megszerzés azonban nem békés út, hanem háború.”

7.”A bizalom iszonyúan erős szó, amely stabil állapotot eredményez. Megbízni a másikban és őszintének lenni hozzá – ezt a legtöbb ember adott helyzetben nem meri megtenni, nehogy ráfázzon. Az őszinteséghez furcsán állnak hozzá az emberek.”

8.”Nagyon nehéz ám egy adott helyzetben őszintének lenni saját magunkhoz. Azért nehéz, mert az önbecsapás őszinte kimondásával minden megváltozik körülöttem. A barátaimról, a páromról, akit addig a páromnak hittem, kiderül, hogy mégsem az. Nehéz ügy.” 

9.”Önmagamról rengeteg dolgot elmondtam, és egyáltalán nem érzem azt, hogy ezzel az információval bárki árthat nekem. Mert hát az illető tudja, és elferdíti, akkor mi van? Semmi, mert én TUDOM, hogy mi az IGAZSÁG. Az életemben az elferdítés nem oszt és nem szoroz.”

10.”A tiszteletet nem lehet kicsikarni. Ha én tiszteletet csikarok ki, akkor én vagyok a diktátor. De akkor az valójában nem tisztelet, hanem félelem. Óriási különbség.”

11.”Nem lehet nyugodtan élni, ha valaki a múltjából nem vonja le a megfelelő tanulságot. Ezért megfontolandó a felejtés, és teljesen mást jelent a számontartás. Ha én elfelejtem, hogy mit tettem a múltban, de ebből nem tanultam, akkor az életem arra fog ítélni, hogy mindezt újra meg újra átéljem.”

12.”A megfelelő nő- vagy férfi szerepe a felnőttkorhoz kötődik. Ha valaki hangsúlyozza, hogy nem akar felnőni, akkor hogy akar ő mondjuk jó nő lenni? Hm? Nem lesz jó nő, hanem csak annak látszik. Közben meg a vágyak megvannak, mert szeretne erős, nyugodt, békében élő lenni, de az ezzel járó munkát nem vállalja.”

13.”Az az ember, aki az apró, finom, pici jelekre nem figyel oda, és arra, hogy a másik milyen gesztusokat tesz felé, az éppúgy nem fogja észrevenni, kik azok, akik megérdemlik az őszinteségét, mint ahogy azt sem, ha figyelmeztető jelzést kap az élettől, és nem fog tudni változtatni.”

14.” Ha a saját szemébe a nő bele tud nézni, akkor nyugodtan, oldottan fog másnak a szemébe is nézni! Egyenes lesz a tartása. Persze ez nem az a szemtelen, kihívó, vadászó tekintet, amikor éppen egy pasira vadászik, hanem ez a derűs tekintet. Ez hiányzik ma Magyarországon. A sok derűs vidám tekintet!”

15.”A férfiak egy csomó mindent elvárnak a nőktől, miközben nem segítik őket. Elvárják azt is, hogy a nő megfelelő külsővel is rendelkezzen, miközben a pasi meg egy dagadt, elhanyagolt disznó.”

16.”A kiegyensúlyozott párkapcsolat kialakulásának elején fontos, hogy a két ember egyforma erővel ássa ki a párkapcsolatának alapjait. Nyugodtan hasonlíthatjuk egy ház felépítéséhez mindezt. Mindenkinek meg van szabva a közös alap rá eső részének a megfelelő kiásása.”

17.”Azért élünk, hogy boldogok legyünk, csak közben rengeteg önbecsapási folyamatot élünk meg, és hazudozunk magunknak. Ennek pedig súlyosak a következményei.”

18.”Egy adott párkapcsolat kialakulásánál személyiségvonások befolyásolják a stabilitást és a harmóniát. Az önzés, a türelmetlenség, a makacsság, a gyávaság, a megalkuvás, ez mind-mind látható egy embernél. És nemcsak látható, hanem az illető ember verbálisan is, szavakban is minderről úgy beszél, hogy nem is tudja, hogy ő valójában ezt mutatja.

19.”Minden nő feministának születik, csak kinevelik belőle.”

20.”A nők nagy része csak egy férfi mellett érzi magát igazán nőnek. A nő csak akkor nő, ha párkapcsolatban él? Lehet, hogy nem a másikhoz képest kellene meghatároznia magát?”