Ősi írás a tudat valódi természetéről, azaz Istenről

Időkön és korokon átszárnyaló bölcsességet őriz ez a mű a tudat valódi természetéről, azaz Istenről. Olyan mélységes bölcsesség árad belőle, mely képes eloszlatni az ember…

Időkön és korokon átszárnyaló bölcsességet őriz ez a mű a tudat valódi természetéről, azaz Istenről. Olyan mélységes bölcsesség árad belőle, mely képes eloszlatni az ember életében a tudatlanságból, a testtel való azonosulásból fakadó szenvedést. Egy beavatáson keresztül esik át az ember olvasás közben, és egyre inkább megvilágosodik előtte az, amiről a táltosok, szentek, bölcsek meséltek. Aki valóban kíváncsi az élet legnagyobb titkára, az mindenképpen tanulmányozza teljes odaadással ezt az ősi írást, mely mély bölcsességet és tudást hordoz magában.

joga

Az Igazság szabaddá tesz általa. Olvasás közben pedig az olvasó felszabadul a tudatlanság alól, melynek következményeként egyre közelebb kerül a megvilágosodáshoz.

Leírás a műről:

A Jóga Vaszistha az egyik legnagyszerűbb és kétségtelenül a legcsodálatosabb mű amit valaha írtak, ha valaki elolvassa, teljes bizonyossággal Isten tudatba kerül. Három upanisád majdnem teljes egészében, nyolc másik upanisád pedig részben a Jóga Vaszisthából szó szerint átvett fejezetekből áll. A Jóga Vaszistha elmeséli a saját keletkezését is. A vaskos mű kedvelt olvasmány a Védikus Hagyományból származó Transzcendentális Meditációt gyakorlók körében.

A mű szerzője Válmiki, az első költő.
A híres Válmiki Rámajánának, a teremtés utáni legelső verses műnek a története a fontos. (A történet Ráma király életét meséli el.)
Válmiki második műve (vagyis a Jóga Vaszistha) Moksopaja vagyis a megszabadulás egyenes és könnyű módja. (Megszabadulás ti. a születés és halál örökös körforgásából.)A mű Vaszistha és Ráma – az ideális tanító és az ideális diák – párbeszédéből áll.

Hat fejezete van.

1. Viradzsja (a vágyak föladása)
2. Mumuksu Vivahara (viselkedési szabályok útkeresőknek)
3. Utpatti (teremtés)
4. Sztithi (létezés)
5. Upaszáma (megszűnés)
6. Nirvána (megszabadulás)

Eredetileg harminckétezer versszakból állt, ebből ma huszonhétezer-hatszáznyolcvanhetet ismerünk. Ez a világ egyik leghosszabb műve. Nem egyszerűen egy történetet mondd el, hanem útmutatást és tanítást, kérdéseket, kételyeket, és az azokra adott válaszokat.

A tanításra példákat hoz, a jobb megértés segítésére történeteket, (55 van benne) sokszor történetet a történetben. Rengeteget ad az olvasónak. Először is a megszabadulást, bemutatja azokat a jó tulajdonságokat, amik hozzásegítenek a megszabaduláshoz, bebizonyítja
azt a tényt, hogy a világ nem egyéb, mint Brahman. Vaszistha maga mondta: szamhitának nevezzük, a legszentebbnek a szent művek közül. Ezt a kijelentést a legnagyobb szentek és jógik is megerősítették.
A könyv magában foglalja minden nagyszerű dolog lényegét. A fény a sötétben megmutatja a körülöttünk lévő tárgyakat, akár tetszik akár nem. Ez a könyv elvezet bennünket a megszabaduláshoz, akár tetszik akár nem. Ha hallgatjuk, vagy olvassuk, szellemileg megtisztít csakúgy, mintha a Gangeszban merítkeznénk meg.

A tudósok azon vitáznak, hogy vajon ki lehet a szerzője ennek a minden tekintetben hatalmas műnek, meg más hasonlóan tudományos kérdéseken:

Válmiki elmondja, hogy hogyan írta meg és miért, rögtön az első fejezetben.

[adsense]

Válmiki így szólt:

Megalkottam Ráma történetét és kedves tanítványomra, Bharadvadzsára bíztam. Egyszer amikor a Méru hegyen járt, előadta Brahmának a teremtőnek. Brahmának nagyon tetszett, és megígérte, hogy Bharadvádzsa bármely kivánságát teljesíti. Bharadvádzsa azt kívánta, hogy az összes ember szabaduljon meg a boldogtalanságtól.
Arra kérte Brahmát, hogy találja meg a legmegfelelőbb módot erre. Brahma így válaszolt: Menj el szent Válmikihoz és könyörögj neki, hogy folytassa Ráma nagyszerű történetét oly módon, hogy az a hallgatót megszabadítsa a tudatlanság sötétjétől. De ezzel nem elégedett meg, hanem Bharadvadzsát elkísérte a remetelakomhoz.

Miután megfelelő módon imádsággal üdvözöltem, Brahma így szólt:
– Ó szent, Ráma történetéről szóló költeményed lesz az a csónak, amivel az emberek átkelnek a születés és halál végtelen
ismétlődésének óceánján. Ezért folytasd költeményed és formáld ennek megfelelően teljessé. Miután ezt elmondta a Teremtő azonnal eltűnt.
Mintha csak meglepett volna hirtelen jött parancsa, arra kértem szent Bharadvadzsát, hogy adjon magyarázatot a történtekre.

Erre elismételte Brahma szavait:
– A Teremtő arra kért, hogy folytasd Ráma történetét, mégpedig úgy, hogy mindenki, aki hallja, eljusson a szenvedések óceánján túlra. Magam is azért könyörgöm hozzád, légy szíves mondd el részletesen, hogy Ráma, Laksmana, és testvéreik hogyan szabadultak meg örökre a lelki gondoktól. Ekkor fölfedtem Bharadvadzsa előtt a titkot: Hogyan nyerte el a végső megszabadulást Ráma, Laksmana, testvéreik, szüleik és a királyi udvar minden tagja. Végül azt mondtam Bharadvadzsának:
– Fiam, ha te is úgy élsz mint ők, akkor te is örökre megszabadulsz a bánattól és szenvedéstől még ebben az életben.

A Jóga Vaszistha döntő lökést ad a spirituális ébredéshez és a végső valóság megtapasztalásához. Ez tény. Ha erre vágysz, a Jóga Vaszistha neked való.

A szövegben rengeteg az ismétlődés, de ez nem jelent ismételgetést. Ha valakinek ez nem tetszik, vagy úgy érzi nincs szüksége rá, olvassa el a következő versszakot:

Ez a világ-délibáb csak egy téveszme.
Ugyanúgy ahogy az ég kék színe is csak illúzió.
Úgy gondolom, jobb ha elménk nem is foglalkozik vele,
hanem egyszerűen figyelmen kívül hagyjuk.

Ez a versszak sokszor előfordul a könyvben, és úgy látszik, ez a tanítás lényege.

Aki ezt nem értette, olvassa el a könyvet.Rengetegféleképp van leírva ez az alapigazság és ez végül megnyitja az olvasó elméjét. Okos dolog naponta csak egy-egy oldalt olvasni. A tanítás forradalmi. A nyugati ember elméje nehezen fogadja el. A napi adag elolvasása után meditáljunk. A tanítás így beépül a tudatba.

A szövegben gyakran előforduló kifejezés a “kákatálija”, vagyis egy varjú rászáll a kókuszpálma-fa tetejére és ugyanabban a pillanatban egy érett kókuszdió leesik. A két egymástól független esemény úgy tűnik összefügg, pedig nincs közöttük ok-okozati összefüggés. Az élet is ilyen. A teremtés is ilyen. Az értelem, amely mindenre logikus magyarázatot keres, létrehoz egy miértet és egy magyarázatot, hogy kielégítse ezt az igényét, ugyanakkor figyelmen kívül hagyja a kellemetlen kérdéseket, amik azonban az intelligensebb embereket továbbra is foglalkoztatják. Vaszistha igényli az értelem megfigyelését, azt, hogy megfigyeljük az értelem mozgását képzetit,
indokait, a föltételezett okot és a valójában nem is hozzátartozó okozatot. segítségével meg kell vizsgáljuk a megfigyelőt a megfigyelés tárgyát és a megfigyelés folyamatát is, föl kell ismernünk, hogy ezek oszthatatlan egységet alkotnak, amit végtelen tudatnak nevezünk. Ez az igazán páratlan ebben a költeményben, amely a következőképp mondja magát a legkiválóbbnak:

Az útkereső sehonnan máshonnan nem ismerheti meg azt ami jó,
sem ebben, sem bármely jövőbeni életében. Ezért a végső igazság tökéletes megértése és mindennapi megélése érdekében ezt az egy könyvet kell, hogy buzgón tanulmányozza.

Azonban a tanítás az, ami nagyszerű, nem egy bizonyos könyv, vagy bölcs. Ezért Vaszistha a következőt javasolja:

Ha azonban valaki úgy gondolja, hogy ez a mű nem hiteles, mivel csak emberi eredetű, elkezdhet bármely más, az önvaló megismerésével
és a megszabadulással foglalkozó könyvet tanulmányozni.

Bármelyik könyvet és utat is választja a kedves olvasó, addig kell őket követnie lankadatlan szorgalommal, amíg a tévképzetei teljesen megszűnnek.

Vaszistha így buzdítja az útkeresőket:
E könyvet napi rendszerességgel kell tanulmányozni, még ha csak egy kis részét is. Az a nagyszerű benne, hogy a diák nem marad magára kétségektől és kérdésektől gyötörten. Ha valami nem teljesen világos első olvasáskor, a könyv további tanulmányozása során rálelünk a válaszra.

Történet a harmadik fejezetből
A tökéletes Brahman mindenható, és semmi sincs rajta kívül. Az Ő ereje tart fönn mindent. A megtestesült lényekben ezt az erőt hívjuk az értelem, vagy tudat erejének. Ez a levegő mozgása, a föld mozdulatlansága, az űr üressége, és az önvaló ereje a teremtett lényekben. (Levegő, föld, űr, víz, tűz- az öt elem, amiből minden anyag fölépül.) Tehát mindez az anyagi világ semmi más, mint a tökéletes Brahman ereje. A cselekvés eszközei, a cselekvés, a cselekvő, születés, halál és létezés – mindez Brahman. Semmi más nem létezik, még képzeletben sem. Káprázat, vágy, mohóság és kötődés – egyik sem létezik. Hogyan is létezhetnének amikor nincs kettősség?
(Kettősség: Az én elkülönülése a világtól, amikor valaki úgy érzi, ő nem azonos a világ többi részével, hanem egy külön egységet alkot.)
Ha a kötődés nem létezik, természetesen megszabadulás sincs.

Vaszistha így folytatta: Van egy érdekes történet, ami nagyon szépen
bemutatja az előbb elmondottakat. Kérlek, hallgasd figyelemmel!

Egy kisfiú arra kérte a dajkáját, hogy mondjon egy mesét . A dajka a
következő történetet mesélte neki:
Egyszer volt, hol nem volt, volt egy város, ami nem létezett. Ebben a
városban élt boldogan három hős herceg. Kettő közülük nem született
meg, a harmadik nem fogant meg. Sajnos, az összes hozzátartozójuk
meghalt. Ekkor fölkerekedtek, hogy máshol próbáljanak szerencsét.
Hamarosan a tűző napsütéstől teljesen kitikkadtak. A lábukat égette a
homok, a fű pedig összeszurkálta őket. Behúzódtak három fa
árnyékába, amiből kettő nem létezett, a harmadikat pedig még nem
ültették el. Miután eleget pihentek és ettek a fák gyümölcséből, tovább indultak. Elérkeztek három folyó partjához: ezek közül kettő száraz volt, a harmadikban pedig nem volt víz. A hercegek frissítő fürdőt vettek, azután jót ittak a vízből. Később elérkeztek egy hatalmas városhoz, amit még nem építettek meg. A városban találtak három rendkívül gyönyörű palotát. A palotákból kettő nem épült föl, a harmadiknak pedig nem voltak falai. Bementek a palotákba és találtak bent három aranytálat: Ezek közül kettő félbe volt törve, a harmadikat pedig porrá zúzták. A hercegek fölvették a tálat, ami porrá volt zúzva. Elővettek 99 mínusz 100 gramm rizst és megfőzték benne. Meghívtak három szentet, hogy ebédeljenek velük – a szentek közül kettőnek nem volt teste, a harmadiknak pedig nem volt szája.

Miután a szentek jóllaktak az ételből, a hercegek elfogyasztották a
maradékot. Nagyon elégedettek voltak. Így éltek a városban nagyon
hosszú ideig, békében és boldogságban.

– Fiacskám, ez egy nagyon gyönyörű történet, kérlek mindig emlékezz rá, és akkor tudós emberré válsz.

– Ráma, amikor a kisfiú ezt a történetet hallotta teljesen elámult.
Amit világ, vagy teremtés néven ismerünk, semmivel sem valóságosabb,
mint az előző történet. A világ nem más mint hallucináció. Nem több egy gondolatnál. A végtelen tudatban fölvetődött a teremtés gondolata, és ez az ami van. Ráma, ez a világ nem több, mint egy gondolat, a tudat összes tárgya ezen a világon csak gondolat. Vesd el a gondolatokat, és maradj a gondolatok nélküli állapotban. Maradj meg az igazságnál és elnyered a békét.

Előadás 1.

1)      A Vágy mint eszköz – s nem mint az öröm vagy bánat forrása
2)      A bennünk lévő Halhatatlan – tapasztaljuk, hisszük, vagy képzeljük?
3)      Hogyan tanulmányozzuk a tapasztalati és nem filozófiai műveket, mint a Vaszistha-jóga?

Előadás 2.

4)      A különbözőségek világától a Teljességig
5)      Megvilágosodás mint cél, vagy mint az út maga?
6)      A Környezet hatása az Egyéni Evolúcióra

Előadás 3.

7)      A Mindenható, Mindentudó, Mindenütt jelenvalóság
8)      A Teljességtől az Egységig
9)      A Vaszistha-jóga a fiziológiában

 

A Vaszistha-jóga, a védikus irodalom gyöngyszeme –
Dienes István, Jakab István

A könyveknek kicsit borsos az ára, de aki tényleg teljes oda adással keresi az Igazságot, az nem fogja sajnálni rá a pénzt, mert a mű felszabadít az elme kínzó hatásai alól!

 Forrás: mkh.valosag.net