Agymosás avagy mélytudat-szennyezés?

A pszichológusok tisztában vannak vele, hogy a tudatunk megszűri a dolgokat, és bizonyos dolgokat elfogadunk, más dolgokat elutasítunk. Ez természetes. A tudatalattin azonban nincs ilyen szűrő.

Mi is az a “mélytudat-szennyezés” és mik a hatásai?
 
A tudatalatti másként működik. Amit egyszer hall, az egyszerűen lepereg róla. Az olyan dolgokat viszont, amelyeket több százszor hall, egy idő után beépíti,mint „programot”.Márpedig mindannyiunknak vannak szülei, nevelői, és gyermekkorunkra visszatekintve biztosan halljuk -belső hallásunkkal -, hogy „már százszor megmondtam”, hogy ezt vagy azt csináld, vagy ne csináld. Már százszor – sőt sokkal több, mint százszor – hallottuk, hogy ügyetlenek vagyunk,lusták vagyunk, irigyek vagyunk.
Milliószor hallottuk, hogy kevés a pénz, hogy ezt vagy azt nem engedhetjük meg magunknak. Akaratlanul is belénk ivódott a szüleink,nevelőink által mutatott minta, átvettük gondolkodásmódjukat, gyakran szokásaikat is, és a 16-18 éves kori lázadás után pár évvel vagy évtizeddel döbbenten ismerjük fel, hogy szép reményeink és nagy céljaink helyett szánalmas középszerű életet élünk, és az egész egyáltalán nem hasonlít a boldogsághoz.

Azt mondják, a legtöbb ember 40 éves kora után csendes beletörődésben él. A népi bölcsesség is rögzíti a szülők általi tudatalatti programozás következményeit. „Nézd meg az anyját, vedd el a lányát” tartja a közmondás.Hiába esküszik meg a lány, hogy ő soha nem lesz olyan, mint az anyja, a tudatalatti program, a „már százszor megmondtam” szűretlen parancsa óhatatlanul elvégzi a maga munkáját.

Lássunk egy egyszerű példát. A szülők féltő gondoskodással nevelik gyermeküket. Óvják széltől, víztől, balesettől és betegségtől.És tanítják. Tanítják mindarra, amire őket is megtanították a szüleik, mindarra, amit saját tapasztalataikból leszűrtek. A gyermek huncut, szófogadatlan, vagy csak nehezen hajlik az idomításra, ezért a szülő újra és újra elmondja neki a követendő szabályokat. Egy alkalommal a gondos édesanya észreveszi, hogy a gyermek pénzzel játszik, sőt a szájába veszi. Természetes ösztönétől hajtva azonnal rászól:- Pistike, azonnal vedd ki a szádból a pénzt! Piszkos! A pénzt mindenki összefogdossa. Tele van bacilusokkal.Ha már hozzá nyúltál, máris menj kezet mosni!Pistike rémülten vagy értetlenül, de szót fogad. Az anyuka azonban tudja, hogy egy figyelmeztetés nem elég. Sokszor el kell mondani a gyermeknek, amíg valamit jól megjegyez, és szokásává válik. Talán százszor is, vagy még többször.

– Pistike! Már százszor megmondtam, hogy a pénz piszkos! Hát nem érted? Azonnal menj kezet mosni!Pistike nem igazán érti. Hiszen mindenki mindent összefogdos. Mennyivel jobb egy kilincs, vagy egy kapaszkodó a villamoson? Egy valamiben azonban biztosak lehetünk. Ha sokszor hallja – márpedig a szülő igazán kitartó tud lenni a gyermeknevelésben -, Pistike elhiszi. Nem ám csak úgy felületesen, rövid időre, hiszékenységből, hanem jó mélyen, a tudatalatti legmélyebb régióiba bevésve. Ez válik tudatalatti hitévé, és közvetve cselekedeteinek és gondolatainak irányítójává.

 

Hogy hogyan és mitől? Egyszerűen attól, hogy míg a tudatos elmének van szűrője, mérlegel, elfogad vagy elvet dolgokat, addig a tudatalatti részen ilyen szűrő nincs. A sokszor ismételt, sokszor hallott dolgok mélyen bevésődnek,és „hit”-ként, vagy jelenkori szóhasználattal „program”-ként működnek.

A fent említett program természetesen nem fogja megóvni Pistikét egy életre a bacilusoktól. Egy valamitől azonban biztosan megóvja, és az a pénz. Tudat alatt, ösztönösen, belső „hitéből” fakadóan távol szeretné tartani magát mindattól, ami piszkos, ami fúj, pihá, kakás stb. A nevelés sikere ilyen szempontból bámulatos lesz, és persze egy életre lehangoló. A gyermek felnő, és tudat alatt tudni fogja, hogy a pénz piszkos,és hogy a lehető legjobb, amit tehet, az, ha távol tartja magát tőle. Minden cselekedetének, pénzgyűjtési szándékának,anyagi, gazdasági sikert célzó tevékenységének a hátterében ott van a „program”, ami csak egyet tud: úgy kell intézni a dolgokat, hogy abból pénz semmiképpen se legyen.
 mosas
Ha pedig mégis lenne, akkor a lehető leggyorsabban meg kell tőle szabadulni!Ez természetesen csak egy kiragadott példa a kitartó és következetes nevelés hitépítő mechanizmusából, hiszen ugyanígy említhetnénk azokat, akikre gyermekkorukban nagyon sokszor rámondták, hogy ügyetlen, lusta,semmirekellő, kétbalkezes, irigy, kövér, sovány, csúnya, és szinte vég nélkül folytathatnánk. Ezek a tudatalattiba beépülő programok vagy hitrendszerek fogják meghatározni az egyén magáról alkotott véleményét, gondolatait, cselekedeteit.
Jó lenne felmérést készíteni arról, hányan vannak, akik jó szándékkal, erejükben és tehetségükben bízva belevágnak valamibe, és reménykedve várják a megfelelő eredményt,csak azért, hogy újra és újra keservesen csalódjanak. A tudatalatti hit hatalmát nem lehet megtörni. Aki elég éber,előbb-utóbb észreveszi, hogy melyik is volt az a „szerencsétlen” mondat, oda nem illő tréfa vagy megjegyzés,amely „véletlenül” csúszott ki a száján, és a dolgokat rossz irányba térítette. A legtöbben azonban sorozatos balsikereik tanulságát levonva tovább rontanak a helyzetükön.Elkönyvelik magukban, hogy ők már csak ilyenek, és mondogatják, mondogatják maguknak és másoknak.Ilyen esetben nem segít a tudatos gondolkodás, mert a tudat alatt futó program mindig „átírja” az eredményt. Az igazi probléma az, hogy ezeknek a programoknak a létéről mit sem tudunk.
Mély, belső hitként működnek, ezért soha,semmilyen körülmények között nem kérdőjelezzük meg bizonyos döntéseinket. Ha az ember valamit nagyon sokszor hall, akkor bizonyos tekintetben „agymosás” történik. Előbb-utóbb elhiszi, és maga is vallja, hogy az a bizonyos dolog úgy is van. Ezt az agymosást végzik rajtunk – nagyon is tudatosan és célzottan -a reklámok. Agymosást? Dehogy.
A mosás célja a tisztítás, a tisztulás. A reklámok azonban a legcsekélyebb mértékben sem segítenek hozzá ahhoz, hogy életünk harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb legyen. Legfőbb céljuk az, hogy fogyasztásra, vásárlásra ösztönözzenek, és benne tartsanak abban a bizonyos „mókuskerékben”, amely az újabb javak megszerzését lehetővé teszi. Itt nem agymosásról, hanem a tudatalatti vagy mélytudat állandó szennyezéséről van szó. Ezt a mélytudat-szennyezést végzik a félelemkeltő hírek,amelyeket azért sugároznak újra és újra, hogy ne a szeretetre,az egységre és a szépségre gondoljunk, hanem a megosztottságra, a betegségre, a harcra, a terrorizmusra és a halálra. Ez teszi lehetővé a fegyveripar szárnyalását, ez teszi lehetővé a gyógyszeripar részvényeinek értéknövekedését.

[adsense]

Kislányomat, amennyire lehetett, óvtuk a TV-híradóktól.Próbálkozásunk, úgy tűnik, nem volt sikeres, mert hároméves korában, egy alkalommal váratlanul megállt az egyik áruház közepén, és – mintegy magának – ezt mondta:„Milyen rossz is ez a világ. Az emberek ölik egymást.”Igyekeztem megmagyarázni neki, hogy ez a Föld pillanatnyilag valóban nem a legjobb világok egyike, de mi azért vagyunk itt, hogy jobbá tegyük. És hogy valóban vannak, akik ölik egymást, de csak a buták, akiknek a szívében nincs szeretet.A gyakran ismételt hírek – és van-e olyan nap, amikor nem esik szó gyilkosságokról, robbantásokról, merényletekről? -beszivárognak az emberek és a gyermekek mélytudatába,lassan viselkedési mintává alakulnak, és azután csak csodálkozunk, amikor azt halljuk, hogy egyik vagy másik diák lelőtte a tanárát és az osztálytársait, vagy azt, hogy egy ötéves gyermek lelőtt egy hároméves kislányt.A tudatalatti ugyanis – mint azt a reklámok esetében is láthatjuk – hozzáférhető. Csupán a „már százszor megmondtam” elvét kell alkalmazni, és az új program beépül.És mennyi fegyvert el lehet adni, ha az emberek lelnek. És milyen könnyű irányítani őket…
Vajon miért vannak mindig nagy sorok a McDonalds előtt,és a mellette lévő Burger King-nek alig van vásárlója?Jobb az étel? Tudjuk, hogy nem. Olcsóbb? Szó sincs róla. Szeretünk sorban állni? Aligha. Beprogramozták a tudatalattinkba a sok reklámmal? IGEN!!!
Ez az egyetlen oka. Semmi más. A gyermek már úgy nő fel, hogy a „Mekibe” akar menni, mert ott játékot is kap. És így van ez nagyon sok más termék esetében is.A program származhat szülőktől, nevelőktől, barátoktól és iskolai tanárainktól. Származhat reklámokból, de származhat a társadalmi rendszer szlogenjeiből is. Ezek talán a legveszélyesebbek, mert kész „értékrendet” szolgálnak fel, és a lehető legnagyobb mértékben akadályozzák a szabad gondolkodást. Ezért is tekintették mindig rendkívül veszélyesnek – és nem csak a kommunizmusban – a szabadgondolkodókat, akiknek sikerült kivonniuk magukat a „pártprogram” vagy az éppen divatos ideológia állandóan ismételt és minden médián keresztül sugárzott programozóereje alól.
Kedves kolléganőm szokta mondogatni, hogy „a hit hallásból van”, és ez így igaz. Csakhogy bármi legyen is az,amit nagyon sokszor hallunk, egy idő után hitként épül be, és tudatalatti hitként, az életünk mozgatórugójaként kezd működni. Még pedig teljesen függetlenül attól, hogy az állítás igaz vagy nem, hogy összhangban van-e az univerzális törvényekkel, vagy épp ellenkezőleg.

Kambodzsában a „Vörös Khmerek” annak idején valóságos háborút vívtak az intellektus, a józan gondolkodás ellen, és kivégeztek mindenkit, akinek szemüvege volt, hiszen a szemüvegre nyilván olyan embereknek van szükségük, akik sokat olvasnak, tehát veszélyes gondolataik lehetnek.Hittek benne.Ez is hit.És ez a hit egyáltalán nem volt építő jellegű.

Ne csak nézz, láss is!

A mai rohanó világban az emberek többet betegek mint egészségesek, több gyógyszert beszednek, mint amennyi gyümölcsöt, zöldséget egész életükben fogyasztanak.

Mégis…

A mai rohanó világban az emberek többet betegek mint egészségesek, több gyógyszert beszednek, mint amennyi gyümölcsöt, zöldséget egész életükben fogyasztanak.

eye

Mégis elcsodálkozunk, amikor családunkban, rokonok között 40-50 éves emberek halnak meg.
Nem csodálkozni kell, elgondolkodni vajon miért is van ez. Miért éltek régen 90-100 évig az öregek? Egyszerű a válasz. Nem mérgezték őket mindennel amivel csak lehet.

Gondold végig az életed!
Megszületsz, felnősz és önellátóvá válsz, saját családot alapítasz. Mégis mit látsz? Hiába tanultál évekig életedet talán egy gyárban fogod leélni (az emberek több mint 50% gyárban dolgozik).

gyr

Mit tesznek veled a gyárakban?
Kidolgozod a lelked, hogy magadat és családodat eltartsd…
itt csak az a bökkenő, hogy az a pénz, amit ennyi munkáért kapsz kevés, és a kevés pénz mellé, hogy örömöd ne legyen hiányos, egy jó adag mérget is kapsz ajándékba nap mint nap vásárlásaid során, amitől majd később rákos leszel, vagy más súlyos betegséggel kell együtt élned .
Reggel felkelsz elmész dolgozni, a családodat gyermekedet szinte nem is látod. Nap mint nap ugyan azt a munkát végzed. Robotosítanak!
Mit tesznek a robotok? Azt teszik amire be vannak programozva. Téged is beprogramoznak úgy, hogy észre sem veszed, beprogramoztat az állam, hogy utána azt tedd, amit ők szeretnének. Beléd nevelték, hogy ha életben akarsz maradni azt kell tenned amit ők mondanak.

És ha ez még mind nem lenne elég, nem csak így tudnak irányítani!
Dolgozol, hazamész leülsz a tv elé pihenni.
tv-fuggo
Itt van a következő általuk felhasznált módszer, hogy még otthon se legyél “nyugodtan” az ő irányításuk nélkül.
A tv-ben csak azt látod, amit Ők akarnak, hogy láss.
Csábítanak arra, hogy azt a kevés pénzed is amiért megdolgoztál, mérgekre költsd. A tv-n keresztül elhitetik veled, hogy az a jó amit a reklámokban látsz, és az a példa élet amit a valóság showkban mutatnak (elhitetik veled, hogy az a normális holott kicsit sem az). A tv-n keresztül irányítanak, manipulálnak téged.
Nem csak téged mérgeznek hanem gyermekeidet is.
Ha már a gyerekeknél tartunk, elgondolkodtál már azon, hogy miért adatnak be gyermekeidnek már csecsemőkorban is, úgynevezett “védőoltásokat” , amiket kicsit sem érthetetlen okokból már más országokban rég betiltottak, vagy legalábbis a szülő döntheti el, hogy beadatja vagy nem.
Akkor nálunk miért köteleznek rá még mindig? Nem lehet saját döntésed, elnyomnak, ha véletlenül ellenszegülsz nekik meghurcolnak. Szerinted ez normális? Szülő vagy mégis ők döntenek helyetted! Szerinted az államot ha az nem érdekli, hogy számos család éhezik, vagy a bank elveszi a házukat és gyermekeikkel együtt az utcára kerülnek, akkor pont az fogja érdekelni, hogy a Te gyereked beteg-e lesz vagy nem, vagy esetleg bele-e hal az egyik betegségbe vagy nem.

[adsense]

Főleg azok után, hogy több száz gyermek hal meg évente kórházakban gondatlanság miatt és mégsem tesznek ellene semmit, ráfogják valami betegségre és ennyi. Egy kicsit sem érdekli némelyik kórházat ha te éjszaka az ügyeletre rohansz a gyerekeddel, mert éppen valami baja van, ez kicsit sem fontos… ráérsz nyugodtan várj az ordító gyerekkel a rendelőben legalább 2 órát, aztán még az orvos van felháborodva, hogy miért üvölt a gyerek (tisztelet a kivételnek). Ha ez hidegen hagyja az államot akkor szerinted a te gyermeked miatt fog idegeskedni, hogy megkapja az oltást, mert ha nem akkor beteg lesz. Hazugság!
És ez csak egy a sok gyermek mérgezési módszerek közül, de térjünk vissza Rád. Gondolkozz el, nem kell neked  tv-t sem nézned, hogy mérgeket vegyél ( a tv csak egy luxus,  ami tudat alatt arról biztosít téged, hogy a mesterségesen előállított, vegyszerrel kezelt dolgok egészségesek). Miért van ez?
Miért veszed meg akkor is ha tudod, hogy nem egészséges?
Egyszerű a válasz: rá vagy kényszerítve.
Hogy hogyan teszik ezt? Úgy, hogy ami jó és egészséges az drága! Sajnos kevesen tehetik meg, hogy megtermeljék maguknak ami kell, ha mégis megteheted akkor sem vagy védve a káros anyagokat tartalmazó esőtől és permetektől. És talán ami a legfontosabb számukra, amit tudnak és ki is használnak, hogy ha meg is termelsz magadnak a kertben pár élelmiszert, akkor is van olyan termék, amit nem tudsz magadnak előállítani így meg kell venned. Igaz így még mindig kevesebb mérget eszel mintha mindent a boltban vásárolnál.
A másik amit még kevesebben tehetnek meg, hogy megvegyék az úgynevezett “bio” élelmiszereket, amiben csak bízni tudsz, hogy tényleg bio.
Ez miért van így mikor mást sem hallani csak, hogy az egészséged a legfontosabb?
Persze ez a legjobb reklámfogás amivel téged manipulálni tudnak, miközben az ő engedélyükkel mérgeket árulnak a boltokban és a gyógyszertárakban.
Gondolkodj, Ők pénzt adnak (amiért te keményen megdolgozol) azért, hogy te később azt vissza add nekik azzal, hogy megvetetik veled a mérgeket és a gyógyszereket. Nekik az nem lenne előnyös ha te egész életedben egészséges lennél mert akkor nem kellenének a gyógyszerek és a mesterséges ilyen-olyan vitaminok. Te számukra nem ember vagy hanem egy jelentős pénzforrás, akit úgy irányítanak ahogy ők gondolják, mégsem tudsz ellene tenni.
Első lépésben robottá tesznek, hogy irányíthatóvá válj, elintézik, hogy a mindennapi gondokon másra ne tudj gondolni, nehogy véletlenül a dolgok mögé láss, majd ellehetetlenítenek, hogy meg kelljen venned az olcsó mérgezett élelmiszereket.

Észre vetted?
Hogy napjainkban egyre sűrűbb a rákos megbetegedés, és egyéb súlyos gyógyíthatatlannak mondott betegség. Veszed a drága gyógyszereket, vitaminokat, immunerősítőket mégis beteg vagy!
A gyógyszerek nem meggyógyítanak, elnyújtják a betegséget vagy másik betegséget okoznak, hogy még több gyógyszert kelljen szedned. Csak körbe-körbe megyünk és soha nem fogunk innen kiutat találni, ha már egyszer bele kerültünk. Ez nem véletlenül van így! Szándékosan mérgeznek minket! Szennyezik a levegőt, a vizet és minden mást. Szerinted ha az alap dolgokat amire feltétlen szüksége van az embernek az élethez mérgezik, akkor azt várod tőlük, hogy a többi alapvető árucikkeket nem fogják?! Az a legnagyobb gond, hogy ezt nem csak velünk teszik hanem gyermekeinkkel, unokáinkkal és minden emberrel. Nekik semmi nem számít, csak az, hogy minél több pénzük legyen belőled.

Igaz nagyon nehéz ellene tenni, de azért sajátod és családod egészségének érdekében próbáld meg!
Néhány tipp:
– próbáld meg elkerülni a nagyüzemben előállított árucikkeket

– Szakíts időt egy kiadós sétára a friss levegőn

– kerüld az élvezeti cikkeket (amire már az állam tudat alatt szépen rászoktatott,hogy később ha már szépen rászoktattak még több pénzt kérhessenek érte)

– fogyassz sok zöldséget, gyümölcsöt (főleg nyersen)

– gyógyszerek helyett inkább gyógynövényekkel védekezz a betegségek ellen (ez biztos nem árt, és nincs súlyos mellékhatása)
“Az Úr a Földből buzogtatja az orvosságot és az okos nem veti meg azt.”
(Jesus Sirach 38,4)

– és ami a legfontosabb, szentelj időt a családodra, figyelj oda gyermekeid egészségére, játssz velük a szabadban, és máris szereztél magadnak néhány plusz évet.

Félelmetes: sikerült emléket törölni az agyból

Egy kutatás során sikerült kitörölni a kísérleti egerek agyából a rossz emlékeket.

Hatalmas előrelépést jelent a tudományban az az eredmény, amit a napokban nyilvánosságra…

Egy kutatás során sikerült kitörölni a kísérleti egerek agyából a rossz emlékeket.

emlekektorlese

Hatalmas előrelépést jelent a tudományban az az eredmény, amit a napokban nyilvánosságra hoztak.

Kutatók ugyanis sikeresen kitörölték a nemkívánatos emléket kísérleti egerek agyából.

Kitörölték a rossz emléket

Izraeli kutatók kitörölték egerek agyából traumatikus emlékeiket optogenetikai eszközökkel, amelyek fény segítségével teszik lehetővé agysejtek működtetését vagy kikapcsolását – írta az izraeli Háárec című lap hétfőn.

A Jeruzsálemi Héber Egyetemen az Inbál Gosen kutatónő vezetésével zajló kísérletekben először megtanították félni az egereket, amikor egy adott környezetben enyhe áramütéssel fájdalmat okoztak nekik.

agy

Ezzel elérték, hogy abban a környezetben az egerek rosszul érezzék magukat. Később az egerek agyának az emlékezésért felelős részébe egy különleges fehérjét juttattak egy ártalmatlan vírus segítségével, majd a fényérzékennyé tett sejteket megvilágították.

Megfigyelték, hogy a fény hatására az egerek elveszítették előzőleg kialakított traumatikus emlékeiket.

Még nem ismerik a hatásokat

agy2

Hirdetés

A kísérlet eredményeit embereknél egyelőre nem lehet alkalmazni, mert még nem lehet tudni, hogy a vírusok felhasználása elég biztonságos-e azok esetlegesen évek múltával jelentkező hosszú távú hatásai miatt.

 Az izraeli tudós az amerikai Stanford egyetemen dolgozó Karl Deisseroth laboratóriumával együttműködésben végezte kísérleteit. Deisseroth dolgozta ki az agy bizonyos sejtjeinek ki- vagy bekapcsolását lehetővé tevő, optogenetikainak elnevezett módszert.
forrás: femina.hu

UFO-k : az ismeretlen mindenség csodái

Végre közkinccsé lehet tenni ( majd’ egy évtizednyi utánajárás és munka után! ) egy olyan magyar nyelvű ufós dokumentumfilmet, amiben szinte semmi negativitás sincs. Mind a téma,…

Végre közkinccsé lehet tenni ( majd’ egy évtizednyi utánajárás és munka után! ) egy olyan magyar nyelvű ufós dokumentumfilmet, amiben szinte semmi negativitás sincs. Mind a téma, mind a képanyag, mind a zene általában spirituális rezgést hordoz, amely megfelel az ötvenes években megalapozott és a mai napig tartó spirituális kontakta-kapcsolatok rezgésszintjének – még akkor is, ha a filmben megjelenő különböző tudósok, írók és ufó-kutatók még nem mind érik el ezt a rezgésszintet!Ennek a filmnek az eredeti angol nyelvű másfél órás változatát még 1992-ben készítették, vagyis egy 21 éves filmről van szó, melynek a magyar verzióját a kilencvenes évek végén megvágták, megrövidítették és magyar szinkronnal látták el.Ugyanakkor jól érezhető, hogy ez a film még egy olyan szerencsés téridő-pillanatban készült ( a nyolcvanas évek végétől a kilencvenes évek elejéig tartó reményteli várakozások korszakában ), amikor még tömegek voltak kiéhezve itthon is, külföldön is a spiritualitásra, mivel ekkor a félelmet keltő, negatív, ufó-elrablásos, vagyis teljesen a szürkék befolyása alatt álló lélektagadó álufókutatók még nem játszottak domináns szerepet! (Nézzünk szembe a tényekkel : gyakorlatilag minden “magyar” hivatalos/félhivatalos ufókutató és látnok a szürkék energiáiból él és dolgozik mind a mai napig!)

Hirdetés És a film alapvető spirituális szemléletmódjából következik az is, hogy a pozitív civilizációkkal kapcsolatba került küldöttekre és kontakszemélyekre nagy hangsúlyt helyez, akiket aztán – hogyan is lehetne másképp? – a későbbi ufótematikájú filmekből módszeresen kihagytak.

Hirdetés ( A film eredetileg egy VHS-kazetta nem egészen tökéletes felvételéről lett digitalizálva )Forrás:(rejtelyekszigete.blogger.hu) 

Egy eltitkolt vitamin a rák ellen

A rák titkolt ellenszere?

Rákellenes vitamint titkol évek óta a gyógyszeripar!
World Without Cancer című kötetében az amerikai Edward Griffin leleplezi a titkot a B17 vitaminról,…

A rák titkolt ellenszere?

Rákellenes vitamint titkol évek óta a gyógyszeripar!
World Without Cancer című kötetében az amerikai Edward Griffin leleplezi a titkot a B17 vitaminról, amelyet a gyógyszeripar régóta próbál eltitkolni és amely rákölő hatásáról már évek óta tudni lehet.
Már bizonyított tény, hogy a B17 vitamin, más nevén laetril hamar megöli a rákos sejteket.

sargabarackmag

A szerző több információt is leleplez a rákgyógyításról köszönhetően a B17 vitaminnak, és felteszi a kérdést:
“Miért nem használja a hagyományos orvoslás ezt a vitamint?”
Griffin szerint a B17 vitamint azért nem használják a hagyományos orvoslásban, mert a gyógyszeriparnak nem érdeke meggyógyítani az embereket.

Évente több milliárd dollárt költenek kutatásokra és a rák kezelésére, ugyanakkor több milliárd dollárt azokra a gyógyszerekre, amelyek felveszik a rákkal szembeni versenyt. Ezek fényében a B17 vitamin eltusolása gazdasági lépés a gyógyszergyártók által uralt világunkban.

A B17 VITAMIN, AZAZ A CIANID ÉS A RÁK

A rákos sejtek sokkal érzékenyebbek a cianidra, mint az egészséges sejtek. A cianidot gyakorlatilag célzott kemoterápiás anyagnak tartják egyes orvosok.

 Cianidok a különböző élelmiszerekben
(Miller Jones, 1995)

Élelmiszer Cianid adag/mg/100 g
Cirok érett mag 

Cirok levél és fiatal hajtás

Mandula

Sárgabarack mag

Őszibarack mag

Fekete bab nyersen

Pinto bab

60-240 

290

60

160

400

17

7-104

Jó tudni az élelmezésügyi határértékeket:

Krónikus ciánszennyezés degeneratív idegbetegséget, szemideg sorvadást és mozgás összerendezettségi zavart idéz elő. Sejtek hibás működése és pusztulása az oka a légzési rendszer megmérgezésének. 12 szem keserű mandula megölhet egy gyereket (a boltokban édesmandula kapható kizárólag). Ausztráliában a marcipánban 50 mg/kg volt az engedélyezett mandula felhasználhatósága. Ezt 1983-ban már 5 mg-ra csökkentették (Miller Jones, 1995).

A cianidok íze keserű. Innen tudhatjuk, hogy valóban megfelelő növényt választottunk. A mennyiséggel bánjunk csínján. A sárgabarackmagjából40 szem mérgezést, 60 szem halált okozhat felnőtt emberben.
Naponta 1-2 szem ajánlott!

A növények hatóanyag tartalma emésztés folyamán válik cianiddá.
Például a sárgabarackmag: az amigdalin emulzinnal reagálva cianidot képez.
A sárgabarack (Prunus armeniaca) magjában  amigdalin, vagyis egy ciántartalmú glikozid található.

Interneten való B17 tartalmú tabletták és injekciók vásárlása nem ajánlott!
Használd a természet erejét!

A férfi, aki a búzafűlének köszönhetően legyőzte a rákot…

Az orvosok azt mondták a 74 éves ír Danny McDonald Dunaff-nak, hogy nagyon súlyos gyomorrákos megbetegedése miatt valószínűleg három hónapon belül meg fog halni. Ő azonban úgy…

Az orvosok azt mondták a 74 éves ír Danny McDonald Dunaff-nak, hogy nagyon súlyos gyomorrákos megbetegedése miatt valószínűleg három hónapon belül meg fog halni. Ő azonban úgy döntött, hogy figyelmen kívül hagyja orvosai tanácsát, és kemoterápia helyett táplálkozási változtatásokkal fog meggyógyulni. Négy évvel később Danny még mindig él, köszönhetően annak a napi  búzafű fogyasztását magában foglaló protokollnak, ami a tápanyagokban gazdag “szuperétel” különféle csodálatos egészségügyi előnyeit bizonyítja.

[adsense]

Dannynek akkor jutott tudomására mennyire súlyos az állapota, amikor a gyomrában lévő fekély kifakadt. A farmról beérve a kórházba, az orvosok sokáig küzdöttek azért, hogy egyáltalán a vérzést csillapítani tudják. Eközben fedezték fel, hogy Danny valójában súlyos gyomorrákban szenved, ami már áttételeződött az egész testére.  Figyelmeztették: egyetlen módja annak, hogy megszabaduljanak betegségétől az lenne, ha részt venne egy hosszas hagyományos kemoterápiás kezelésen.Ellentétben a legtöbb emberrel, Danny úgy döntött, hogy egyéb kezelési módszerekkel próbálkozik meg. Orvosai bosszúságára, saját házi kezelésmódot választott: méreg helyett búzafüvet. Nem meglepő, hogy kezelőorvosa meglehetősen dühös volt döntése miatt és ragaszkodott ahhoz, hogy Danny “néhány hét alatt”  bizony meg fog halni. Danny azonban állta a sarat, és úgy döntött, hogy akkor is csak és kizárólag búzafűvel próbálkozik.“Azt mondtam az orvosoknak, hogy nem vagyok hajlandó alávetni magam a kezeléseknek- idézi Dannyt a Sunday World- “Tudtam, hogy meg fognak vele ölni. Mérgesek voltak, hogy így döntöttem. Az orvosi tanácsadó arra figyelmeztetett, hogy három hónapom van hátra. ”

Az orvosi tanáccsal figyelmen kívül hagyása mentette meg az életét…

Danny messze nem rohant bele tájékozatlanul döntésébe. Egy barátjától hallott már a búzafű csodálatos gyógyító képességéről. Idővel Danny egyre inkább csak meggyőződött arról, hogy a búzafű képes mindenféle betegség gyógyítására, beleértve a rákot is. 60 évnyi gazdálkodással eltöltött tapasztalatát most saját búzafű termelésre fordította.“Nem tudtam hogy mire számíthatok, de elhatároztam, hogy menni fog”- emlékszik vissza Danny. ”Hét napon belül az oldalamban lévő égető érzés eltűnt, és sokkal jobban kezdtem érezni magam. Abbahagytam az előírt tabletta szedését és azóta sem vettem be egyet sem. Egy hónappal később a fájdalom teljesen eltűnt, és tudtam, hogy javulófélben vagyok. A búzafű működött. Döntésem helyes volt, örültem, hogy elutasítottam orvosaim tanácsát. ”Először csak egy uncia búzafűlével kezdett naponta, és egészen hét uncia búzafűig vitte fel ezt az adagot. Danny élő bizonyítéka annak, hogy a rák gyógyítható.“Tudom, hogy sok orvos még mindig nem hiszi el, hogy a búzafű rendelkezik rákölő tulajdonságokkal, de én vagyok az élő bizonyíték arra, hogy ez így van.”- tette hozzá.

forrás

Tetszett?! Ne felejtsd el megosztani!


[adsense2]