Mikor megtudta, miért hiányzott mellőle Mestere lábnyoma a legnehezebb időkben, sírva fakadt!

Látszólag pont azokban az időkben hagyta cserben leghűségesebb társa, amikor a legnagyobb szüksége lett volna rá! Ám mikor kiderült az igazság, patakokban folytak a könnyei! 

"Álmomban Mesteremmel tengerparton jártam, s az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk: Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mindig ott járt énvelem.

De ahogy az út végén visszanéztem, itt-amott csak egy pár láb nyoma látszott, éppen, ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha.

Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz: „Amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, Mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, mindennap ott leszel velem.

S most visszanézve, a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át mégsem látom szent lábad nyomát! Csak egy pár láb nyoma látszik ott az ösvényen. Elhagytál a legnagyobb ínségben?”

Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett: „Gyermekem, sose hagytalak el téged! Azokon a nehéz napokon át azért láttad csak egy pár láb nyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak!”

Ismeretlen szerző után németből Túrmezei Erzsébet fordította

Ez a történet bizony rendkívül tanulságos. Sokszor pont a legnehezebb helyzetekben érezzük azt, hogy egyedül vagyunk, magunkra maradtunk. Ám ez bizony sokszor csalóka, mert van, amikor kiderül, hogy valaki nagyon is szemmel tartott minket, vigyázott ránk!  

Fontosnak tartod az üzenetet? Akkor ne felejtsd el megosztani! 

Ne felejtsd el megosztani, hogy mások is lássák!

×